A kárpátaljai püspök kitartásra kérte a lelkészeket

Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke levélben kérte a gyülekezetek lelkészeit, presbitereit, tartsanak ki. A Heidelbergi Kátét idézve mutatott rá: Jézus Krisztus minden hívéről gondot visel, és az Atya akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejükről az őt követőknek. A levelet teljes terjedelmében közöljük.

Nagytiszteletű Lelkipásztorok! Kedves Lelkésznők!
Tisztelt Gondnokok és Presbitérium!

Az Ukrajnában kialakult helyzet miatt mindenki egy különleges lelki és fizikai állapotba került. Lelki téren imádságainkban őszintébben és buzgóbban fordulunk Istenhez oltalomért, békéért, vigasztalásért és türelemért. Fizikailag a félelem, a bizonytalanság okozott gyomor- és vérnyomásproblémákat, légszomjat és sorolhatnám tovább, mik teszik nehézzé a percek és órák múlását. Nem látok a jövőbe, hogy mi lesz holnap vagy holnapután. Abban reménykedem, hogy hamarosan vége lesz a fegyveres cselekményeknek. Amit tudok, hogy Istennek mindennel terve van. Ő nem változik, meg tud őrizni, ahogy a hitvallásunk első kérdés felelete tanítja:

Mi néked életben és halálodban egyetlen vigasztalásod? – Az, hogy testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, – aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, – és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál se eshetik le a fejemről, – sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. – Ezért Szentlelke által engem is az örök élet felől biztosít, – és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek.

Az üdvösséget szolgálja a nehézség, a próba, az önmagunkban való elbizonytalanodás és a rendszerek összeomlása. Ez mind arra mutat, hogy nincs itt maradandó városunk. Isten a mennyek országát készítette a benne hívők számára. A földi, úgynevezett biztos pontok ilyenkor tűnnek el többségében. Végül marad az egyház, a közösség, amelyek imádkozó, igazi baráti kapcsolatok.

Mindenkit szeretettel és tisztelettel kérek, Lelkipásztort, Gondnokot, Presbitert, maradjon a helyén. Szükség van az evangéliumra, az imádkozó emberek összegyűjtésére és arra a szolgálatra, amit az itthon maradtak felé megtehetünk. Figyeljünk oda egymásra, legyünk emberségesek, segítőkészek és türelmesek.

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javokra van.” (Róma 8:28)

Tisztelettel és áldáskívánással:

Beregszász, 2022. február 25.

Zán Fábián Sándor,
a Kárpátaljai Református Egyház püspöke

Forrás: reformatus.hu