A KRE főgondnokának ünnepi köszöntése

Kedves Testvéreim! 

Melegség tölti el szívünket az adventi időszakban, karácsony közeledtével. Egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és visszatekintünk az elmúlt időszak eseményeire. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt a következő esztendőre is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, rászorulóknak, azoknak, akiknek nehézségeik vannak, nemcsak az ünnepek közeledtével, hanem sajnos egész évben. Ez a mi legemberibb értékünk.

Ezáltal, aki nem csak saját magáért él, hanem tud adni is másoknak a szeretetéből, a környezetének, családjának, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is, s így talán a mindennapi megpróbáltatásokat is könnyebben elviseljük. Örömteli szívvel, testvéri közösségben szeretnénk készülni Krisztus Urunk születésének ünneplésére, de ez most sajnos nem lehetséges a megszokott módon, a megszokott körülmények között. A bennünket már hónapok óta fenyegető, az Úristen által figyelmeztetésünkre ránk bocsátott vírusveszély elleni védekezésünknek egyik lényeges eleme a távolságtartás éppen a közösségben történő ünneplésünket akadályozza, talán nem túlzás így fogalmaznom: lehetetlenné teszi. Kétségtelen, hogy magányosan, rokonainktól, hittestvéreinktől elzárva is örvendezhetünk Megváltónk születésének, de tudván tudjuk, hogy a megosztott öröm megsokszorozódik, a közös örvendezés teheti igazán boldoggá az emberi lelket. Sajnos most éppen erre nincs módunk. Hittel hisszük azonban, hogy ez csak egy átmeneti állapot, Mennyei Atyánk megszabadíthat bennünket ettől a veszedelemtől is.

Ahol jelen van a hit, remény, a szeretet, harmónia, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő közösséget, gyülekezeti életet lehet teremteni, amely egy különleges érzést nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.

Legbensőségesebb ünnepünkhöz közeledve a Kárpátaljai Református Egyház gondnokainak, presbitereinek nevében is kívánok Önöknek áldott, meghitt, lelki örömökben gazdag karácsonyi ünnepeket és békés, kegyelemteljes, nagyon boldog új esztendőt a mi Mennyei Atyánk gazdag áldásával!

Imádságos lélekkel kérem a mi Urunkat, áldja meg gazdagon életüket, s őrizze meg mindannyiukat a krisztusi szeretetben, reménységben és nagyon jó egészségben!

Tisztelettel és testvéri szeretettel küldöm köszöntésemet: „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!” (Lukács 2,14)

 Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka

Forrás: refua.tirek.hu