Állandó diakónust szenteltek Ungváron

Szerző: | 2020.06.30., 19:20 | Hitélet

Majnek Antal munkácsi római katolikus megyéspüspök állandó diakónussá szentelte dr. Bacsó Róbertet, az Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárát, tanszékvezetőjét. A szertartást június 29-én az ungvári római katolikus templomban szervezték meg.

Az elmúlt évtizedek során Kárpátalján harmadik alkalommal szenteltek fel nős diakónust. A katolikus egyházban a diakónus az áldozópappá még nem szentelt személyt jelenti, aki részesül az egyházi rend szentségének első fokozatában. Állandó diakónussá nős férfiak is lehetnek, akiket később nem szentelnek áldozópappá. A nős diakónus feladatai közé tartozik a keresztelés, áldoztatás, igehirdetés, a szentelmények közül pedig a temetés.

Bacsó Róbert szentelésének ünnepségén részt vett az egyházmegye valamennyi magyar ajkú papja, ungvári, ungvári járási és beregszászi hívek.

A szentmise Petenko Miron ungvári plébános köszöntő szavaival kezdődött, miután a püspök atya is szólt az egybegyűltekhez. Felhívta a figyelmet arra, hogy kétezer évvel ezelőtt az Isten a Fiát is azért küldte, hogy a szolgáló szeretet példáját mutassa meg nekünk. Ezért arra buzdította a jelöltet, hogy ezt az életpéldát tartva szeme előtt az Úristen akaratát keresse minden helyzetben.

A szentelés szertartása az evangélium felolvasása után következett. Először Petenko Miron, Róbert plébánosa és elöljárója tanúsította a megyés főpásztor előtt a jelölt felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát. Ezek után a püspök atya szavával bevezette Róbertet a szerpapság rendjébe. Beszédében a Szentírást idézve a hét diakónus meghívásáról szólt, akiket az apostolok a Szentlélek segítségével az oltár körüli szolgálatra, és az ige szolgálatára választottak.

Ezt követően Róbert – kezét a püspök kezébe helyezve – engedelmességet ígért. A szertartás egyik csúcspontja, amikor a szentelendő leborul arccal a földre, ami jelképe annak, hogy teljesen átadja magát a szolgálatra. Az egyházi rend szentsége felvételének lényegi részéhez érve: Majnek Antal elmondta a felszentelő imádságot és kézrátétel által felszentelte a jelöltet (az Egyházban a Szentlelket és a küldetést mindig kézrátétellel adták át). Ezután Róbertet felöltöztették diakónusi ruhájába, majd következett az evangéliumos könyv átadása, mely jele annak, hogy az ő feladata lesz a liturgiában az örömhír felolvasása és hirdetése. A szentelési szertartás utolsó mozzanataként a felszentelt diakónus és a püspök atya békecsókot váltottak.

A szentmise végén Róbert köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt évtizedek során segítették őt abban, hogy megmaradjon az oltárnál. Elsősorban hálát adott a Szentléleknek, hogy folyamatosan vezérelte, majd megemlítette Zsarkovszki Péter ferences atyát, aki hatéves korában meghívta ministrálásra, majd megköszönte előző plébánosainak, nagymamájának, keresztanyjának, édesanyjának, hogy erősítették benne a hitet, szavaikkal, tetteikkel jó példát mutattak, és meg tudták szerettetni vele az imádság lelkületét. Köszönetet mondott feleségének, aki mindenben támogatta és segítette őt, valamint a püspök atyának azért, mert lehetőséget kapott az állandó diakónusi szolgálatra. Hálát adott mindenkinek, aki imádkozott érte és segített a szentelési ünnepség megszervezésében.   

Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This