Ballagás a Péterfalvai Református Líceumban

Szerző: | 2021.06.04., 11:21 | Hitélet

Fotó: Marton Erzsébet

A rendszerváltást követő időszak ébredést hozott a kárpátaljai magyarság hitéletében. Fiatalok tömegei nyitották meg szívük ajtaját Jézus Krisztus befogadására. Isten az itteni református egyházkerület vezetőit nagy álmokkal ajándékozta meg, s erőt adott ahhoz, hogy iskolákat alapítsanak. Olyan időben, amikor nem volt pénzük, de erősen hittek és imádkoztak az álom megvalósításáért…

A fenti gondolatokkal kezdte megnyitó beszédét Seres János a Péterfalvai Református Líceum végzőseinek ballagási ünnepségén. A lelkészigazgató hálát adott azért, hogy ilyen „hatalmasan cselekedett az Úr”. Ma már egy modern, jól felszerelt tanintézményben oktathatják a diákokat, ahol nem csupán az életre, de az örök életre készítik fel a gyerekeket. Hálát adott azért is, hogy olyan nemzeti kormánnyal ajándékozott meg az Úr, amelyik szívén viseli a határon túli magyarok sorsát is.

A ballagási ünnepség hagyományosan áhítattal vette kezdetét.

Hunyadi Attila, Máramaros-Ugocsa Egyházmegye esperese a szív tisztasága megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Arra intette a végzősöket, hogy mindenkor a jó Pásztorra figyelve haladjanak az úton a kitűzött cél felé. Soha ne szégyelljenek vallást tenni a megváltó Jézus Krisztusról, legyenek bizonyságtévők családjukban, s abban az új környezetben, ahová majd kerülnek. 

Az áhítatot az énekkar szolgálata zárta, majd a ballagó diákok kaptak főszerepet. Meghatóan mondtak köszönetet szüleiknek, tanáraiknak, a líceum valamennyi dolgozójának a gondoskodó szeretetükért, s adták át a stafétát az utánuk következőknek. 

Mert értékesebb a bölcsesség az igazgyöngynél, és nem fogható hozzá semmiféle drágaság” – idézte a Példabeszédek 8, 11-et Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka. Ezt követően Aranyosi Ervin versével biztatta a végzősöket, hogy válaszutak előtt mindenkor a Teremtőt kérjék döntésük meghozatalában. A főgondnok megköszönte a szülőknek, hogy református iskolába adták gyermekeiket, vallási nevelést szántak nekik. Hálát adott a tanárokért, akik ebben a munkában még a legnehezebb körülmények között is derekasan helyt álltak. Köszönetet mondott a magyar kormánynak az egyházi intézményeinknek nyújtott segítségért, s Isten áldását kérte a támogatók, a támogatottak, a diákok, a pedagógusok életére.

Fülöp Barna, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja a tiszaháti magyarság fontos megtartó intézményének nevezte a Péterfalvi Református Líceumot. A diplomata a sikerhez vezető út szabályai közül az egyik legfontosabbra is felhívta a figyelmet: a visszaadásra.   

A bölcsesség, az istenfélelem fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében Oroszi József, a Tiszapéterfalvai kistérség vezetője.

Hevesi Miklós, a kistérség oktatási osztályának helyettes vezetője arra figyelmeztette a ballagókat, hogy mindenkor maradjanak meg magyarnak, legyenek hűek nemzetükhöz, s megköszönte az anyaország támogatását. 

Minden döntésetek előtt Istenhez forduljatok, mert Ő tudja, hol van a helyetek, mi a ti utatok. Folytassátok tovább tanulmányaitokat, s válasszátok a magyar nyelvű továbbtanulási lehetőségeket – kérte a végzősöket Pólin Lénárd, a Tiszapéterfalvai Egán Ede Szakképzési Centrum igazgatója.

Tóth Molnár Emőke és Tar Izabella osztályfőnökök a közösen megélt élmények felelevenítését követően még néhány jó tanáccsal látták el tanítványaikat, a szülők nevében pedig Danku Gábor mondott köszönetet a tanároknak. 

Végezetül Bohut Andrea igazgató asszony fogalmazta meg intelmeit: „Nem hiába vagy véletlenül jártatok ebbe az iskolába. Tudom és hiszem, hogy Isten választott titeket, mert fontos dolgokat akar rátok bízni. Tanuljatok, dolgozzatok, alapítsatok családot! Tartsátok meg a hitet és adjátok tovább! Vigyétek a fáklyát és mondjátok el mindenkinek, hogyan vezetett, irányított az örökkévaló Isten!

Marton Erzsébet

Forrás: refua.tirek.hu

Pin It on Pinterest

Share This