Beregszászi származású jezsuitát szenteltek pappá Miskolcon

Szerző: | 2017.09.04., 13:00 | Hitélet

A beregszászi származású Petrovics László jezsuita szerzetest szentelte pappá dr. Ternyák Csaba egri érsek szeptember 3-án Miskolcon a jezsuita templomban.

Nagy öröm ez az egész Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye számára, hiszen László több éven keresztül a beregszászi egyházközség és ifjúsági közösségének tagja volt. Papi és szerzetesi hivatása is ott érett meg benne. Ezért több ismerőse, barátja szívesen vett részt a nagy ünnepen.

A szertartás elején Vízi Elemér SJ, a magyar jezsuita rendtartomány provinciálisa ismertette a szentelendő rövid életrajzát: László Beregszászban töltötte gyerekkorát, ott járt iskolába. 2001-ben jelentkezett a szerzetesrendbe Bohán Béla jezsuita szerzetes, akkori beregszászi plébános és egy lelkigyakorlat hatására. Tizenhat év alatt Budapesten, Miskolcon, az Egyesült Államokban és Angliában tanult. 2017 áprilisában szentelték diakónussá. Kijelentette, hogy hosszú felkészülése során tanúságot tett kitartó, buzgó hitéről, valamint a papságra való alkalmasságáról.

Az érsek szentbeszédében Jézus követése és a szabad akarat kapcsolatáról beszélt. Elmondta, hogy fontos rendszeresen döntéseinkkel megerősítenünk ezt a szándékot. Kijelentette, hogy László pappá szentelése napján ünnepélyesen kinyilvánítja, hogy követni akarja Jézust. Krisztus pedig ünnepélyesen elfogadja döntését. Végül köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a szentelendőt eddigi útján.

A pappá szentelés a Mindenszentek litániájával folytatódott, melyet László földre borulva hallgatott végig. Ezután dr. Ternyák Csaba Jézus rendelkezése szerint kézrátétellel adta át az áldozópapi hatalmat. Lászlót miseruhába öltöztették és az érsek ünnepélyesen átnyújtotta neki a kelyhet és a paténát. Végül olajjal kente be László tenyerét, miközben a következő szavakat mondta: „Áldott legyen, amit ezek a kezek megáldanak, szent legyen, amit megszentelnek a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.”

A szentmise végén Vízi Elemér megköszönte az érsek atyának, hogy egy új pappal ajándékozta meg a rendet. Majd az újonnan felszentelt is szót kapott: megköszönte a szentelést, a részvételt, az érte mondott imákat, és kérte a jelenlévőket, hogy továbbra is imádkozzanak érte.

A beregszászi hívek nevében Kurmay Sánor köszöntötte Lászlót.

A szertartást állófogadás követte.

Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This