Görögkatolikus papszentelés Nagybégányban

Szerző: | 2018.09.27., 13:49 | Hitélet

Szülőfalujában, Nagybégányban szentelte szeptember 23-án görögkatolikus pappá Petrás László tanulmányvégzett papnövendéket Milan Šašik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.

A szertartáson a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület papsága és a nagybégányiak mellett más településről, a többi között Beregdédából, Macsoláról, Salánkról és Kisbégányból is érkeztek vendégek, hogy szemtanúi legyenek egy új hivatás születésének.

A görögkatolikus egyházban az egyházi rend szentségét a püspök szolgáltatja ki szent liturgia keretében.

A jelölt a püspök elé járul, mialatt a nép hangosan énekli a görög axios szót, ami annyit tesz, hogy az illető méltó a papságra. Ezt követően a szentelődőt háromszor körbevezetik az oltár körül, majd következik az eskütétel, majd a hitvallás és a fontosabb katolikus tanítások elmondása. Végezetül a jelölt engedelmességet fogad püspökének és az ő utódainak.

Ezek után történik meg a szentelés, az újszentelt földre borulása, majd bevonulása a szentélybe, ahol paptársai felöltöztetik a papi ruhába.

A szentelést követően folytatódik a liturgia, melyen a hagyományoknak megfelelően az újszentelt áldoztatja meg a híveket és ad áldást a jelenlévőknek.

Petrás László szentelésén Milan püspök Szent Péter apostolt hozta fel példaként a jelenlévők előtt. Azt a halászt, aki ugyan nem végzett egyetemet, mégis apostollá lett, s buzgón tevékenykedett az evangélium ügyéért. László is erre kapott meghívást Istentől. Arra, hogy hallgassa és kövesse Jézus szavát, s tanúja legyen Jézus feltámadásának.

A szent liturgiát követően a szentelésen résztvevőket szeretetlakomával vendégelte meg a nagybégányi közösség. Az újszentelt liturgikus öltözéket kapott a nagybégányiaktól, a szomszédos kisbégányi hívek pedig fából készült mellkereszttel ajándékozták meg egykori kántorukat.

Petrás László Nagybégányban született 1989-ben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában végezte, majd a Karácsfalvi Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumban szerzett érettségi bizonyítványt.

Ezt követően a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatója lett. A földrajztanári diploma megszerzése után döntött úgy, hogy jelentkezik az Ungvári Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémiára.

Tanulmányait idén tavasszal fejezte be, szeptemberben pedig feleségül vette menyasszonyát, a salánki származású Vass Zsanettet. Közösen várják Milan püspök döntését arról, hogy az esperesi kerület melyik parókiáján kezdhetik meg papcsaládos életüket.

Az újonnan szentelt első szent liturgiáját szeptember 30-án fogja megtartani a salánki görögkatolikus templomban.

László szentelési igéjét Lukács evangéliumából vette: „…boldogok, kik az Isten igéjét hallgatják és megtartják azt!” (Lk 11,28)

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This