Huszonhárman Isten szolgálatában – Konfirmáció Beregszászban

Szerző: | 2015.05.20., 12:37 | Hitélet

Május 17-én a vasárnapi istentisztelet keretében került sor arra az ünnepélyes fogadalomtételre, amelyet követően újabb huszonhárom beregszászi fiatal nyert lehetőséget arra, hogy református egyházunk teljes jogú tagja, Isten tiszta szívű és hűséges követője legyen.

„Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti, azt csudaképpen őrzi itt lent, ínség, baj közt is élteti” – hangzott az ének a gyönyörű májusi napon, amikor nyíltan is hűséget fogadott Istennek Bencze István, Bíró Szabina, Bodó Alexandra, Braunstein Boglárka, Bundás Anna, Dávid Klaudia, Gál Márk, Greba Norbert, Jakubcsó Sándor, Lajos Renáta, Lakatos Erika, Lakatos Vivien, Víg Henrik, Tóth Nikolett, Tóth Ádám, Szőke Jolán, Rácz-Vekerdi Adrienn, Rácz Patrik, Orosz Vivien, Nagy Vivien, Nagy Tímea, Lénert György és Lerfler Norbert.

– Istennek Szentlelke, ki alászállottál a mi Urunk Jézus Krisztusra, szállj alá e növendékekre is, hogy lássanak ők is megnyilatkozott egeket és hallják a mennyből aláhangzó atyai szózatot – hangzott a fohász a mennyei Atyához, hogy vegye oltalmába a konfirmációra összegyűlt, szívüket s önmagukat ünneplőbe öltöztetett fiatalokat.
A konfirmandusok kikérdezése következett ezután, amikor az Úr asztala körül állók valamennyien bizonyságot adtak arról, hogy felkészültek az útra, amelyet Istent követve ezentúl be fognak járni. Hitvallás és fogadalomtétel hangzott a fiatalok ajkáról, melynek keretében a remegő szívű ifjaink megvallották: hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és az emberek között, és egyedül a bele vetett hit által igazulunk meg ingyen, Istennek kegyelméből. Megígérték és megfogadták azt is, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, Református Anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesznek.
A 425., Hinni taníts… kezdetű ének eléneklését követően Taracközi Ferenc vezető lelkész és Maksai Attila ifjúsági lelkész áldotta meg a református egyház legifjabb tagjait, majd az erre az alkalomra készített emléklapokat, és egy egész életre szóló ajándékukat, a Szent Bibliát vehették át a meghatódott tinédzserek. Lelkészeink Református Anyaszentegyházunk önálló tagjaivá nyilvánították őket, felhatalmazták az ünnepelteket az úri szent vacsora vételére. Mint hangzott, „sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el ne szakítson titeket az Ő szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van”.
A konfirmandusok köszönetnyilvánítását és bizonyságtételét követően Sipos Géza, a gyülekezet gondnoka köszöntötte a jelenlévőket, majd Maksai Attila lelkész fohászkodott az ifjú egyháztagokért. Az ünnepség keretében a keresztség sákramentumában részesült Lénert György konfirmandusunk. Isten áldása kísérje útjukat!

Kenyeres Mária

Pin It on Pinterest

Share This