Karácsony 2011 – Karácsonyi üzenet

Szerző: | 2011.12.26., 06:22 | Hitélet

A hosszú téli éjszaka sötétségébe bevilágít egy különös, fényes csillag, melynek fénye megállapodik egy betlehemi istálló fölött. Ez segített megtalálni a pásztoroknak, később a három napkeleti bölcsnek a várva várt Messiás-királyt! Betértek a szegényes barlangba, és ott találták a jászolban fekvő Kisdedet, aki a világ Világossága lett. Gyakran olvassuk a Bibliában, hogy a nagy eseményeket égi jelenségek kísérik. Érezzük ilyenkor, hogy az egész teremtett világ mennyire egységes, mennyire össze van kötve minden mindennel. Halljuk, hogy Isten Fia érkezésének is vannak ilyen látható jelei. Az a különös fényesség segített az istenkereső embereknek megtalálni a földre érkezett Istent. Milyen érdekes, hogy amikor Jézus kilépett ebből a világból a Golgotán, teljesen besötétedett és megrengett a föld is.

Ma, amikor az emberek önző bűnei miatt egyre többször tapasztaljuk, hogy felborul az ökológiai egyensúly az élővilágban, a Föld reagál ezekre: szaporodó szélviharok, földrengések, szökőár, rendkívüli időjárás – ezek mind félelmetes figyelmeztetések, hogy az emberiség sok-sok bűne elrontja a rendet, a békét és minden fontos kapcsolatot, amely összetartja a világot. Látjuk, mennyire időszerű Szent Pál csodálatos megérzése, hogy az egész természet sóhajtozva vajúdik és várja Isten fiainak a megszületését! (vö.: Róm 8)

Hasonlóan, az egyes emberek is, akik teljes szívvel vágynak a Szeretet és Igazság megnyilvánulására, megtapasztalják érkezését: mint ajándék, világosság jön az értelmünkbe és mint forróság a szívünkbe. Ő mondta: „Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétségben.” (Jn 8,12). A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy aki nem fogadja be az Istent – tehát nem akar szeretni, megbocsátani, megtérni az igazsághoz –, abban növekszik a sötétség, növekszik körülötte a homály, a hamisság, majd az egyre inkább eldurvuló gonoszság.

Egy vállalkozó mesélte, hogy egy korábbi munkahelyén nehéz volt az emberekkel, sokféle probléma akadályozta, nehezítette a munkáját, keserítette az életét. A mostani munkahelyén látja, mi volt ennek az oka. Itt többnyire hívő emberek dolgoznak, akik ritkán veszekednek, ellenben gyakran vidámak és szorgalmasan dolgoznak. Az ő problémái is hamar megoldódtak. Észrevette, hogy ezek az emberek a hitükből merítik az erőt, s ezért dolgoznak olyan lelkiismeretesen, és élnek oly szépen. Tetszett nekem ez a jó hír. Ez az, amire vár a világ! Világosságra van szükség az emberek fejében, hogy tisztán tudjanak gondolkodni, az igazságban élni. Kapcsolataikból kiirtani a hamisságot, a korrupciót, munkájukból a mértéktelen haszonszerzést, hisz a pénz utáni mohó vágy mindenféle bűn melegágya. (vö.: 1Tim 6,10) Ezektől szenved oly sok ember, különösen a gyerekek és idősek. Fontos, hogy kezdjük el kiirtani magunkból az önző vágyakat, és kapcsolatainkban is engedjük megszületni Jézust, aki a szüntelenül megújuló Szeretet.

Krisztus születik! – Dicsőítsétek Őt!

Majnek Antal

munkácsi megyéspüspök

Pin It on Pinterest

Share This