Karitászos lelkinap Beregszászban

Lelkinapot szervezett a beregszászi Szent Anna Karitász május 28-án a helyi és környékbeli hívek számára.  A szervezők fontosnak tartották, hogy jótékonysági munka mellett az Istennel való kapcsolat elmélyítésére is szánjanak közös időt, hiszen csak az ima, az elcsendesedés által lehet erőt és kegyelmet kapni a további szeretettel teljes munkához.  Az esemény másik lényeges célja volt a találkozás, a tapasztalatcsere.

A napot szentmisével kezdték a résztvevők, majd Molnár János beregszászi esperes-plébános oltáriszentségről szóló előadását hallhatták, mely jó előkészületnek bizonyult az őszi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz. A beszéd után szentségimádás következett, mely során az elméletet gyakorlatban is megélhették: megtapasztalhatták az oltáriszentségben rejlő kegyelemforrást.

A második előadást Rácz István benei plébános tartotta. Ez alkalommal Szent József alakja, alázatossága, életpéldája került előtérbe.

A finom ebéd után következett a közös feladatok elvégzése. A szervezők négy csoportra osztották a résztvevőket. Két csoport rászorulóknak vitt ki meleg ételt. A harmadik csoport a járási kórház COVID-osztályára látogatott el. A negyedik pedig a templom mellett található Szűz Anya szobornál imádkozott, meghívva az imára a járókelőket is.

A csoportfeladatoknál tapasztalt élményeket a délutáni fórumon beszélhették meg a hívek.

A lelki nap egyik fontos pillanata volt János atya felköszöntése, hiszen éppen ezen a napon ünnepelte 42.  születésnapját. A karitász munkatársai egy nagy tortával lepték meg a plébánost. A köszöntésen jelen volt Babják Zoltán Beregszász polgármestere is.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma