Kárpátaljai Háló Egyesület lelkigyakorlata

November 23-25. között a nagyszőlősi ferences lelkigyakorlatos házban került megrendezésre a Kárpátaljai Háló Egyesület hagyományos őszi lelkigyakorlata. Péntek este Pősze Roland atya bevezető gondolatait hallgattuk meg, aki az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk összefüggéseire irányította figyelmünket. Ezután egy meghitt, bensőséges imádságos est vette kezdetét, melynek keretében ki-ki elvégezhette szentgyónását, lehetőség volt lelkibeszélgetésre, imádkoztunk együtt és egymásért, megtapasztalhattuk a közös imádság lelket símogató érzését.

A lelkigyakorlat témája a következő címet viselte: „Amire figyelsz, az erősödik benned”. Ezt a kérdéskört három elmélkedésben bontotta ki Roland atya. Hangsúlyozta, hogy amire figyelünk, az erősödik bennünk, arra indulunk. Emlékeztetett mindannyiunkat arra, hogy az ember eleve a jóra teremtetett és mindannyiunkban egy „istenarc” van eltemetve. Életünkben, útunkon Isten felajánlja a védettséget, törvényei által és mi szabad akaratunknál fogva választhatunk, merre indulunk. Ha Istenre figyelünk, azt a forrást keressük, amitől élni fogunk. Teljes odaadás kell ahhoz, hogy beteljesítsük élethivatásunkat. Alázat és áldozathozatal, önzetlen felajánlás és elengedés, és imádság, amikor megszületik bennünk a bizalom. Ezek mind fontosak az Isten- és emberkapcsolatunkban.

Roland atya elmélkedéseit kiscsoportos beszélgetésekben tovább boncolgattuk, gazdagítva egymást személyes meglátásainkkal, tapasztalatainkkal.

A tartalmas együttlétünk Szent Liturgiával zárult, majd még közösen megnéztük A viskó c. filmet. Mindnyájan egyetértettünk Roland atya zárógondolataival, miszerint ha Istenre figyelünk és átadjuk Neki mindazt, amit nehéz elengednünk, Isten képes lesz arra, hogy az én bűneimet kegyelemmé alakítsa, és ezzel engem és másokat is, akiket én megbántottam, meggyógyítson.

Köszönjük Roland atyának és a szervezőknek ezt a lelkiekben gazdag hétvégét, valamint ezúton köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a támogatást, melynek segítségével megvalósulhatott programunk.

Nánási Magdolna
Kárpátaljai Háló Egyesület