Legyetek példák! – Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban

Szerző: | 2021.05.12., 09:10 | Hitélet, Oktatás

Ballagás a Nagydobronyi Református Líceumban (Fotó: Facebook.com)

Az idei tanév nem éppen erős közösségépítő szerepéről fog bekerülni a történelembe, hisz a pandémia miatt a diákok alig találkoztak, az oktatás többnyire online zajlott. Most pedig, alig ültek be a tantermekbe, egyeseknek búcsút is kell inteniük az alma maternek…

A Nagydobronyi Református Líceumban május 8-án tartották a ballagási ünnepséget. A megjelenteket Kacsó Géza lelkészigazgató üdvözölte, aki hálát adott azért, hogy ilyen zűrös tanév után lehetőség nyílt arra, hogy a 23 végzős diák méltón búcsúzzon el az iskolától, tanáraiktól, diáktársaktól. 

A meghitt ünnepség Horkay László áhítatával vette kezdetét. A nyugalmazott püspök abbéli reményének adott hangot, hogy a líceumban sokaknak sikerült megismerni és szívébe fogadni Jézust, megtalálni a Messiást. “Ha kimégytek a nagyvilágba, valljátok meg Őt, tegyetek róla bizonyságot – tanácsolta –, mert Ő szeret, s ez a szeretet soha el nem fogy! Kövessétek Jézust, aki azt a parancsolatot adta: …szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 13, 34–35).

A pandémiás időszak átértékelte az életünket, felértékelődött az együttlét – fogalmazott köszöntőjében Gál Erika igazgató.

Köszöntőjében elmondta: “Megtanított ez az időszak arra, hogy a kitűzött célhoz vezető úton sokszor akadályba ütközünk, s az életben is lesz, hogy kudarcok árán jutunk el a sikerhez. De Isten bátorít bennünket: „…Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz” (Józsué 1, 9).” Az igazgatónő megköszönte a szülőknek, hogy keresztyén szellemben akarták taníttatni, neveltetni gyermekeiket, s hogy ehhez a Nagydobronyi Református Líceumot választották.

Köszönetet mondott a támogatóknak, alapítóknak a máig tartó gondoskodásért, a magyar kormánynak, hogy felvállalta az iskola működtetését. Hálát adott Isten megtartó szeretetéért, kegyelméért, hogy ma még tömbben élhetünk Kárpátalján. Istenbe vetett hitünk tarthat meg továbbra is bennünket, zárta gondolatait a líceum oktatási vezetője. 

Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban” – kezdte igei köszöntését Pál Timótheushoz írott soraival Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese. – Életeteknek egy korszaka lezárult, de valami új kezdődik, ami előtt reménnyel állunk itt, mert tudjuk, hogy jó alapot kaptatok, egyre mélyülő kapcsolatotok van Istennel. Az Úr példának szánt titeket. Legyetek hát jó példák, ne menjetek a világ, a liberalizmus, a bűn útján!

A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a régi jó világ, és mint a fecske alkonyati szélnek, ma szárnyat bontott egy sereg diák” – idézte Wass Albertet Pándy-Szekeres Anna, a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi tanácsosa. Hálát adott a teremtő Istennek a diákokért, a szülőkért, akik fontosnak tartották, hogy gyermekeik keresztyén nevelést kapjanak; a „fészekért”, a líceumért; a tanárok, nevelők, munkatársak áldozatos munkájáért.

A tanárok nevében Kriczky István, a 11.A osztályfőnöke fogalmazta meg jókívánságait a végzősök felé,

A diákok nevében Hete Ádám, a szülők nevében pedig Katona Viktória, az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon lelkészigazgatója, három ballagó diák „anyukája” mondott köszönetet.

Szabó Dániel, a Magyar Református Presbiteri Szövetség volt elnöke, líceumalapító és Nagy Béla, a KRE főgondnoka levélben küldték el köszöntésüket. 

Ünnepélyes pillanatok következtek: a végzősök átadták a stafétát a tizedikeseknek, akik énekkel köszöntötték a ballagókat, majd vállukra akasztották az útravaló jó tanácsokat tartalmazó tarisznyát. 

Marton Erzsébet

Forrás: refua.tirek.hu

Pin It on Pinterest

Share This