Lelkészbeiktatás Aklihegyen

Szerző: | 2021.07.26., 11:05 | Hitélet

A Kárpátaljai Református Egyházkerület Máramaros-Ugocsa Egyházmegyéjében július 25-én beiktatták az Aklihegyi Református Gyülekezet lelkipásztorát, Mészár Istvánt.

Az ünnepségen történelmi eseménynek lehettek tanúi a jelenlévők, hiszen most először lett a gyülekezetnek saját, megválasztott lelkipásztora, mivel Aklihegy csak az 1990-es években vált önálló gyülekezetté Oroszi Pál kezdeményezésére.

Hunyadi Attila esperes-lelkész nyitotta meg az ünnepi istentiszteletet és köszöntötte az egybegyűlteket. Prédikációjában a jó lelkész milyenségét taglalta, majd elmondta, hogy nem az esetleges elvárásoknak szükséges megfelelni, hiszen a lelkipásztort maga az Isten hívja el és választja ki egy adott gyülekezet vezetésére. Ő tudja, melyik gyülekezetnek milyen lelkészészre van szüksége. Választ adva korábban feltett kérdésére kifejtette, hogy az Úrra figyelő lelkész a „jó” és Istennek tetsző lelkipásztor. Az esperes úr a következő igéket helyezte a beiktatandó lelkész szívére: „A  föld végén ragadtalak meg, annak legszéléről hívtalak el. Ezt mondtam neked: Szolgám vagy! Kiválasztottalak, nem vetlek el téged! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41:9,10

Az igei szolgálat után Hunyadi Attila esperes úr beiktatta Mészár Istvánt az Aklihegyi Református Gyülekezet lelkipásztori tisztjébe, majd a következő igékkel áldotta meg: „Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” 2 Timóteus 4:2„Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” 2 Timóteus 4:5

Ezután átnyújtotta a lelkésznek a templom kulcsát és a gyülekezet pecsétjét.

A továbbiakban a köszöntések sora vette kezdetét. Nagy Béla az egyházkerület főgondnoka, Nagy Barna, az egyházmegye főgondnoka, a jelenlévő Ugyocsa és Bereg megyei lelkipásztorok és Oroszi József, a Tiszapéterfalvi Kistérség polgármestere egyenként kívántak áldást Mészár István további életére és szolgálatára az ige szavaival. Dr. Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület nyugalmazott főgondnoka levélben köszöntötte a lelkészt. Végül egykori felügyelő lelkipásztora és keresztapja, Seres János tiszteletbeli esperes-lelkész mondott beszédet, melyben hálát adott azért a változásért és formálódásért, amit Isten a keresztfia életében véghezvitt gyermekkorától mostanáig. Mészár István a Tivadari és Batári Református Gyülekezetekben is szolgált beosztott lelkészként, így a fent említett gyülekezetek képviselői is átadták üdvözletüket.

Ezt követően Mészár István megtartotta székfoglaló beszédét. Bizonyságot tett Istenbe vetett hitéről, kifejezte háláját az elmúlt 12 évért, amit a gyülekezetben beosztott lelkészként szolgálhatott. Felhívta a figyelmet a Szentírás olvasásának fontosságára, hogy megérthessük Isten hozzánk szóló üzenetét, majd kérte Isten, hogy használja őt áldott eszközeként, hogy továbbadhassa, hirdesse az igét. „Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” Ézsaiás 40:8

Bezárólag a helyi gyülekezet ifjúságának verses, énekes köszöntése következett, majd szeretetvendégségre invitálták a résztvevőket.

S. J.
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This