15 tény Luther Mártonról

Szerző: | 2021.10.31., 14:42 | Hitélet

Fotó: MTI/NSZK

Ahogyan korábban írtuk, ma ünnepli a protestáns világ a reformáció emléknapját. Október 31. alkalmából összegyűjtöttünk néhány tényt a protestáns reformáció elindítójáról, Luther Mártonról.

 1. Martin Luther (magyarosítva: Luther Márton) a németországi Eisleben-ben született 1483. október 11-én, és itt is hunyt el 1546. február 18-án.
 2. Szülővárosának nevét Luther halálának 400. évfordulójának alkalmából 1946-ban a Lutherstadt előnévvel egészítették ki, ami magyarul Luthervárost jelent.
 3. Luther egy viharban menekülve megfogadta, hogyha Isten megmenti az életét, szerzetesnek áll. Az egyházi pályáról családja és barátai is le akarták beszélni, sikertelenül. 1505-ben vonult kolostorba, és ágostoni szerzetes lett.
 4. 1512-ben avatták a teológia doktorává, és megkapta a bibliai tanszéket Wittenbergben. Itt a Zsoltárok könyvét, valamint a rómaiakhoz, a galatákhoz és a zsidókhoz írt leveleket oktatta.
 5. A wittenbergi kolostor toronyszobájában értette meg a Római levélből, hogy Isten nem a jócselekedetekért, hanem a kegyelme által teszi igazzá az embert.
  „Az igaz ember pedig hitből fog élni.” (Róm.1,17)
 6. 1514-től prédikált a wittenbergi templomban.
 7. A hagyomány szerint 1517. október 31-én szegezte ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 tételét, melynek fő passzusa az volt, hogy a kegyelem ingyen adatik, nem bűnbocsátó cédulák által. Írását később pontosította, mivel nem a pápát akarta támadni, hanem az egyházat megtisztítani.
 8. Az eretnek per során megpróbálták visszavonatni vele tanait. Luther a pápa által kiküldött kiátkozóbullát 1520. december 10-én égette el Wittenbergben, többek között az egyházi törvénykönyvvel együtt. Ma itt található a Luther-tölgy. 1521. január 3-án X. Leó pápa kiátkozta.
 9. 1525-ben vette feleségül a nála 17 évvel fiatalabb megszöktetett apácát, Katharina von Bora-t (magyarosan: Bora Katalin). A házasságot Melanchthon, Luther barátja “szerencsétlen cselekedetként” értékelte, de a reformátor a saját családi életével is a reformáció tanait akarta hirdetni. Összesen 7 gyermekük született, akik közül ketten nem érték meg a felnőttkort.
 10. Luther a kiátkozása után sem akart új egyházat alapítani, hanem a régit akarta megreformálni.
 11. Két dogmatikát is kidolgozott: a Kis Kátét (Kleine Katekismus), a Keresztelési könyvecskét (Taufbüchlein) és az Esketési könyvecskét (Traubüchlein) az egyszerű népnek, a Nagy Kátét (Große Kathechismus) pedig a lelkészeknek.
 12. A reformátor depressziós alkat volt, rossz állapotában gyakran énekelt. Ő jelentette ki, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik.
 13. Az 1534-es első német nyelvű teljes Szentírás kiadása az ő fordításában jelent meg.
 14. Élete végén több csapás is érte: lánya, Magdalena betegsége, aztán halála.
 15. Luther utolsó szavai a következők voltak: „Koldusok vagyunk. Ez az igazság”.

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This