Pro Ecclesia Emlékérem és Szent Márton Palástja-díj átadása Huszton

Szerző: | 2021.04.07., 17:55 | Hitélet

Fotó: Kárpátalja.ma

Szent Márton Palástja-díjban és Pro Ecclesia Emlékéremben részesítette id. Fehér Ferencet Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök március 25-én a Huszti római katolikus templomban. Az elismerést minden évben olyan személynek adományozzák, akik sok éven át kimagasló szolgálatkészséget tanúsítottak az egyházmegye valamely egyházközségében.

A díjat Majnek Antal alapította 2011-ben, és általában november 11-én, Tours-i Szent Márton napján adják át a Munkácsi Római Katolikus Székesegyházban. A járványhelyzet következtében a 2020-as díjátadást 2021. márciusára halasztották.

Id. Fehér Ferenc 1955. április 16-án született Huszton Fehér József és Ida hatodik gyermekeként. Születése óta a huszti római katolikus egyházközség tagja. Itt volt megkeresztelve, megbérmálva, itt járult először szentáldozáshoz, valamint kötött házasságot. Mindezt a vallásüldözés idején. Iskolásként, szakközépiskolásként gyakran találkozott a kommunista rendszer vallásos gyakorlatokra vonatkozó tilalmaival. Nem egyszer titokban, bujkálva kellett eljutnia a templomba vagy a hitoktatásra. Mégsem hagyott ki vasárnapi szentmisét, hanem hűségesen teljesítette az Isten parancsát.

A rendszerváltás után Majnek Antal még akkor huszti plébánosként felkérte Ferencet, hogy segítsen neki a lelkipásztori munkában: az áldoztatásban, valamivel később pedig az igeliturgiák vezetésében, mivel a hívek száma nagyon megnövekedett, és jóval több lett a feladat. Szívesen mondott igent, mert úgy érezte, hogy ennyivel tartozik Istennek és az Egyháznak.

A kilencvenes években külföldi munkát kényszerült vállalni, de munkaadóinak kijelentette, hogy vasárnaponként nem dolgozik. Ezt be is tartotta annak ellenére, hogy a munkatársainak nem volt szabadnapja. Nemcsak betartotta, hanem minden vasárnap több kilométert gyalogolt el a legközelebbi templomhoz.

Három gyermeke és öt unokája van. Több mint negyven éve dolgozik asztalosként, kárpitosként. Becsületességével és odaadó szeretetével családjában, munkahelyén is kitűnt.

1999-ben elvégezte az Egyházmegyei Teológiai tanfolyamot, mely hitoktatáshoz és más lelkipásztori tevékenység végzéséhez jogosította fel.

2010. június 20-án a Majnek Antal püspök lektorrá avatta őt.

Néhány éve egy újabb feladattal bővült a szolgálata: házhoz jár betegeket áldoztatni, ami valóban egy nemes ügy, mely által erőt kapnak az ágyhoz kötött idősebb testvérek.

  • Jézus is hívta az apostolokat, és azok hagytak mindent: hálót, hajót, szakmát. Akkor én is adok valamit: az időmet. Akiben valóban megvan az akarat, az talál időt a szolgálatra – mondta a díjazott.

Nincs titka, egyszerűen érzi, hogy ez a feladata, és ezt kell csinálnia.

Ferencnek a továbbiakban nincs más terve, csak tenni az Úr akaratát, derűs lélekkel, nagy szolgálatkészséggel folytatva a vállalt feladatot.

Ahogyan az oklevélben is olvashatjuk: nem is annyira a szolgálatért kapta a kitüntetést, hanem a szolgálathoz való hozzáállásért és a hűségért.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This