Régi idők nagyböjti gondolatai: 3. nap

Szerző: | 2019.03.08., 11:46 | Hitélet

Zvér Endre tanítása Szegeden 1896-ban.

“A mózesi törvényekben olvashatjuk, hogy szemet szemért, fogat fogért; más szóval, a milyen bántalomban részesülünk embertársunk részéről, ahhoz hasonlóval toroljuk azt meg. Mond meg most már bűnös ember, ha Istenfia igazságért és nem irgalomért esedezik a mindenható Istenhez, mi történik veled. Igazán kér. ifjak ! midőn önön cselekedeteinket vizsgálom és összehasonlítom a szenvedő Krisztus eljárásával, azt találom, hogy nagyon hasonlítunk ahhoz az evangéliumi szolgához, kinek rengeteg tartozást engedett el az ő ura, de szolgatársát csekély tartozásáért börtönre vetette. Azt nem veszszük soha se számba, hogy mivel bántjuk meg Istent, de azt nem feledjük, hogy mivel bántott meg embertársunk. Elmondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, de nem bocsátunk meg az ellenünk vétőknek. E g y csekély bántalom elégséges arra, hogy felebarátunkat a halálba üldözzük, de mi a magunk részére elnézést követelünk.” (Forrás: Zvér Endre: Krisztus urunk hét szava – Nagyböjti szent elmélkedés a tanuló ifjúság számáram, Szeged, 1896)

 

Marosi Anita

Kárpátalja.ma

A hermelin lett az év emlőse

A hermelin lett az év emlőse

A hermelint választotta 2021-ben az év emlősének a Vadonleső program, amelyet az Agrárminisztérium és a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. működtet a Magyar Természettudományi Múzeum közreműködésével.

Pin It on Pinterest

Share This