Szent István-napi búcsú és ünnepség Aknaszlatinán

Szerző: | 2012.08.21., 13:15 | Hitélet

A helyi, Szent István tiszteletére felszentelt római katolikus templom búcsúnapján ünnepi szentmisével és – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében – megkapó ünnepséggel méltatta Aknaszlatina magyarsága augusztus 20-át.

A magyarság e Tisza-völgyi végvárában idén Varga Lajos, váci segédpüspök celebrálta az ünnepi szentmisét, amelyen közreműködött Béres István helyi, valamint Mikulyák László, rahói plébános. A templomban, melyet megtöltöttek a helyi hívek és a zarándokok, ezen a napon a megyeszerte ismert Bel Canto kórus énekelt. A padsorokban foglaltak helyet az augusztus 20-i ünnepség vendégei és házigazdái is, köztük dr. Jámbor Éva, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, ifjabb Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Jurij Uhalj, Aknaszlatina polgármestere és Szedlák Gyula, a KMKSZ Aknaszlatinai Alapszervezetének elnöke.
Megalakítva a magyar államot, Szent István király összekötötte annak életét a katolikus egyházzal – hangsúlyozta többek között szentbeszédében Varga Lajos segédpüspök. Az ország alapja nem más, mint Jézus Krisztus – mutatott rá.
Miután az egyház értékhordozó embereknek a közössége, akik Krisztusban újjászülettek, a katolikus egyház a helyi és a nagyobb közösségek életében igenis jelen akar lenni a maga értékeivel, és ezek által gazdagítani akarja a nagyobb közösség értékvilágát, hangzott el. „A szeretet mindannyiunkat kötelez mindenki felé, s talán Kárpátalján, ahol sokféle népesség lakik, különösképpen is figyelembe kell venni azt a Szent István-i örökséget, hogy ő az idegeneket és jövevényeket is nagy szeretettel óhajtotta fogadni ebben az országban a kereszténység lelkülete és szellemisége szerint” – fogalmazott Varga Lajos.
A szentmisét követően az ünneplő közönség a templom tőszomszédságában kialakított ideiglenes szabadtéri színpadhoz vonult. A KMKSZ Szent István-napi szabadtéri rendezvényén a megjelenteket köszöntötte a magyarság ünnepe alkalmából Jurij Uhalj polgármester, majd ezt követően dr. Jámbor Éva, beregszászi konzul mondott ünnepi beszédet. A diplomata hangsúlyozta: augusztus 20-án ezeréves keresztény államiságunkat, modern európaiságunkat, nemzetünk egységét ünnepeljük. Mint rámutatott, Szent István élete egy mai fogalmaink szerint még épp hogy formálódó nemzet szolgálata volt. A történelem államalapító királyunkat igazolta, aki vallási és társadalmi szempontból megteremtette Magyarországot, s kijelölte és biztosította népének a jövőbe vezető utat, tette hozzá. Mi, mai magyarok az ő örökségét birtokoljuk, s úgy kell emlékeznünk a múltra, hogy abból valóban biztató jövő fakadjon, fogalmazott dr. Jámbor Éva. „Az idei augusztus 20-i ünnepségek szlogenje Magyarországon: »Együtt a nemzet«. Az új kormány és az új Országgyűlés által a közelmúltban megalkotott, a határon túli magyarság sorsát az anyaországhoz, a nemzethez való kötődését alapjaiban megváltoztató törvények új és erős fundamentumot adtak ennek a mondatnak” – zárta beszédét dr. Jámbor Éva, beregszászi konzul.
Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszédében Szent István alakját és munkásságát méltatta, rámutatva, hogy nemcsak a politikában, de a mindennapi életben is nehéz az erkölcsi normákat érvényesíteni, s emlékeztetve, hogy az államban, ahol élünk, az igazságosság, az egyszerű törvényesség, az elemi erkölcsön alapuló rend betartása is nehézségekbe ütközik. Mint jelezte, a kárpátaljai magyarságnak e körülmények között a megmaradás mellett a nemzetet is fenn kell tartania. Ehhez a helyi magyaroknak politikai közösségként is meg kell magukat szervezniük – jelentette ki –, olyan közösségként, amely képes magának törvényt és rendet alkotni. Mint fogalmazott, hordoznunk kell az igényt és a képességet, hogy ha valaki zászlajára tűzi az isteni parancsolatokból és a józan emberi észből fakadó törvényeket, akkor kövessük őt, meg tudjuk különböztetni szavait a politikai hazugságoktól, mert ettől a képességtől válik egy népből nemzet. Ha az állam nem teszi, legalább mi adjunk törvényeket magunknak, s magunk tiszteljük azokat – fogalmazott.
A KMKSZ elnöke szerint nagy teher hárul az átlagos kárpátaljai magyarokra azáltal, hogy nem a saját államukra támaszkodva kell megpróbálniuk magyarnak megmaradni, hanem önerőből, úgy, hogy – mint fogalmazott – közben ennek az országnak a kegyetlen, a létért való küzdelemmel velejéig átitatott viszonyai szorítanak minket. „Mégis azt vallom, hogy nem tehetünk mást, s ezt legalább ilyenkor, amikor államalapító királyunkra emlékezünk, a lelkünkbe kell vésni, és meg kell próbálni ezzel a tudattal, ezzel a hivatással eltelni” – zárta szavait Kovács Miklós.
A beszédeket követően a rendezvény vendégei megkoszorúzták Szent István szobrát a templomkertben kialakított millecentenáriumi szoborparkban, majd a helyi művészeti csoportok műsorával ért végett az ünnepség. A műsorban fellépett többek között a Sóvirág gyermek-táncegyüttes (vezetője Bicse Brigitta), a Bel Canto énekkar (vezetője Szenykivné Fehér Mónika), a helyi bányász fúvószenekar (vezetője Ájb Gergely), továbbá a viski Jőrös Andrea.
Hét

Pin It on Pinterest

Share This