„Szívetekbe lép be az Élő Isten” – Elsőáldozás a beregszászi római katolikus egyházközségben

Szerző: | 2020.09.29., 10:24 | Hitélet

Nagy ünnepre gyűltek össze a hívek szeptember 27-én a Beregszászi Szent Kereszt templomban: a vasárnapi szentmise keretében tizenhat hittanos járult először szentáldozáshoz.

A gyerekek már egy éve felelősségteljesen készültek a nagy eseményre Bárdos Viktória hitoktató segítségével, elsajátítva az egyház tanításának alapjait. Egy nappal az elsőáldozás előtt pedig először járulhattak gyónáshoz.

A fehérbe öltözött hittanosok a bevonulás után énekben mondhatták el, hogy mennyire várták a nagy napot.

Szokatlan és egyben megható volt, hogy a szentmise olvasmányait a gyerekek szülei olvasták fel.

Molnár János atya, a templom plébánosa a prédikációban az elsőáldozókhoz szólt:

Anyaszentegyházunk Jézus Krisztus akarata szerint csodálatosan gondoskodik lelkünkről a szentségek által, biztosítja a kegyelmi közösséget Krisztussal – mondta. – A szentségek között különleges helyet foglal el az Oltáriszentség, hiszen általa nemcsak kegyelmi úton találkozunk az Úrjézussal, hanem magunkhoz vesszük az Ő valóságos testét és vérét. Amikor Jézus leszáll az oltárra a kenyér és a bor színe alatt az átváltoztatáskor, akkor a ti szívetekbe lép be. Erre a találkozásra szeretném felhívni a figyelmeteket. Ez egy valóságos és személyes „én-te” kapcsolat az Élő Istennel, a legmélyebb kapcsolat. A mai naptól kezdve nyitott a lehetőség arra, hogy minden egyes szentmisén magatokhoz vegyétek az Úrjézust, és így létrejöjjön a közösség az egész Egyházzal – hangsúlyozta a plébános.

A szentbeszéd után a hittanosok együtt vallották meg hitüket. Szentáldozásnál pedig félkört alkotva az oltárnál részesülhettek a szentségben.

A szertartás végén következett a sok köszönetnyilvánítás: hitoktatónak, plébánosnak, szülőknek, keresztszülőknek és a híveknek, akik azért imádkoztak, hogy az elsőáldozók számára valóban felemelő ünnep legyen ez a nap.Bunda Fehér Rita
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This