Többgenerációs csendes délután a Tivadarfalvai Református Gyülekezetben

A Tivadarfalvai Református Gyülekezet csendes délutánt szervezett, az Idősek Világnapja alkalmából, október 1-én. Az eseménynek a Péterfalvi Református Líceum adott otthont, ahol a diákok és a gyülekezet idős tagjai hálaadásra gyűltek össze.

A rendezvény közös ebéddel kezdődött. A testi táplálék mellé a résztvevők lelki táplálékot is kaptak, mindenki egy-egy igés kártyát.

Fotó: Kárpátalja.ma

A fiatalok énekekkel köszöntötték a szép korúakat, majd Seres János, a gyülekezet lelkipásztora áhítatot tartott, melyben Pál Timóteushoz írott leveléről beszélt. A diákokat Pál apostol példájára teljes odaszánt életre, Isten igéjének megtartására és hirdetésére bátorította: „Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.” 2. Timóteus 4:2 Az időseknek pedig felhívta a figyelmét arra, hogy annak ellenére, hogy sokszor tehetetlennek érzik magukat, rendkívül fontosak a közösség számára, hiszen a legértékesebb szolgálatot, az imádság szolgálatát kitartóan elvégzik. A lelkipásztor hálát adott a szép korú testvérekért, tanácsaikért, a gyülekezetért mondott imáikért. Végül azt kívánta, hogy életük végén Pál apostollal együtt tudja mindenki elmondani: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.” 2.Timóteus 4:7 Ezután reményét fejezte ki az áldott mennyei találkozás felé. „Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését.” 2. Timóteus 4:8

Fotó: Kárpátalja.ma

Az áhítat után özv. Oroszi Pálné, a 93 éves tiszteletes asszony bizonyságtétele következett. Elmondta életének örömeit és harcait. A fiatalok, akik előtt még sok nehézség áll, érdeklődve figyelték, hogyan segítette át őt az Úr életének fordulópontjain. Elmondta Isten, hogy alakította ki a munkahelyét, hogyan rendelte ki a hozzá illő párt és tanácsokkal látta el őket. Az idősebbeket bíztatta, hogy tudják elfogadni az öregedéssel járó megpróbáltatásokat, és tudjanak mindinkább hálásak lenni a megtett útért. Végül elmondta érdemes volt még fiatalon az Úr mellett dönteni és megannyi csodát megélni. Buzdította a fiatalokat, hogy minél hamarabb döntsenek ők is, hogy megtapasztalhassák életükben Isten hatalmas munkáját és gondoskodását.

Ezt követően az egyik résztvevő ajándékozta meg társait saját kezűleg készített igés képekkel, majd egy kis csomaggal a gyülekezet kedveskedett szép korú tagjainak. Az alkalom végén a találkozás örömét megragadva lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésekre.

A csendes délután a Tivadarfalvai Református Gyülekezet és Dorcas segítségével valósulhatott meg.

Seres Johanna

Kárpátalja.ma