Ugocsai kerületi Háló-találkozót szerveztek Tiszaújlakon

Szerző: | 2016.05.11., 10:48 | Hitélet

A Kárpátaljai Háló Egyesület ugocsai találkozóját május 7-én tartották a Tiszaújlaki 2. Számú Széchenyi István Középiskolában. Ezen a napon számos hasonló Háló-napot szerveztek szerte a Kárpát-medencében.
A Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság szentévéhez igazodva az esemény mottójául a „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36) evangéliumi igét választották a szervezők.

halo_talalkozo
A megnyitó előadáson Losák István beregdédai plébános az irgalmasságról és a megbocsátásról szólt, utalva arra, mennyire fontos, hogy a keresztények irgalmassággal forduljanak egymáshoz, másokhoz, különösen az Istent még kereső emberek felé. Az irgalmas magatartás mibenlétét a tékozló fiú példáján szemléltette.
Weinrauch Márió tiszaújlaki plébános, ferences rendi szerzetes Assisi Szent Ferenc életéről beszélt a hallgatóságnak. A földi javaknak teljes mértékben hátat fordító, a lelki kiteljesedés útjára lépő Szent Ferenc Naphimnuszát idézve rámutatott, hogy a megbocsátást, az irgalmasságot az isteni szeretet megtapasztalása formálja ki az emberben: „Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát”.
Az előadások között a résztvevők kiscsoportos beszélgetéseken oszthatták meg gondolataikat a témáról.

halo_talalkozo_002

A finom ebédet követően a beregdédai nyugdíjasklub tagjai örvendeztették meg előadásukkal a jelenlévőket.
Ezután a kárpátaljai civil szervezetek mutatkoztak be. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete képviseletében Margitics Ildikó beszélt a több mint négyszáz tagcsaládot tömörítő szervezetről és alkalmaikról, illetve ismertette az Állj Mellénk! alapítvány munkáját, melynek elsődleges célja, hogy lovasterápia keretében sérült gyermekeknek segítsenek, de különböző testi-lelki betegségben szenvedő felnőtteket vagy egészségesek embereket is szívesen látnak nagyszőlősi központjukban.
A Kárpátaljai Magyar Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálat tevékenységét a szolgálat egyik munkatársa mutatta be (a szerk.: cikkünkben az illető nevét nem közölhetjük). Részletezte a kárpátaljai magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat létrejöttének történetét, szólt az önkéntes ügyelők kiképzéséről. Mint fogalmazott, testi sérüléseinket ellátjuk, bekötözzük, a lelkieket azonban hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. A szolgálat munkatársai abban segítenek, hogy a hozzájuk fordulóknak – megőrizve anonimitásukat – legyen kivel megosztaniuk problémáikat, nehézségeiket, anélkül, hogy bárki ítélkezne felettük.
A találkozó végén a szervezők játékra invitálták a résztvevőket. Az egybegyűltek nevét és telefonszámát cédulákra írták, majd mindenki húzott egy-egy nevet. A szervezők azt kérték a jelenlévőktől, hogy akinek a nevét kihúzták, azért a személyért egész héten át imádkozzanak, majd egy hét elteltével hívják fel telefonon, ezzel a gesztussal is jelezve, fontosnak tartják a másik embert.
Gorondi Attila Háló-tag zárszava után az egybegyűltek átvonultak a helyi római katolikus templomba, ahol az összejövetel szentmisével fejeződött be.
Az eseményt a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Sin Edina
Kárpátalja.ma

A Hálóról:
A Háló – teljes nevén a Katolikus Közösségek Hálózata – 1990-ben alapított katolikus indíttatású keresztény mozgalom. Küldetése, hogy evangéliumi gyökereit korszerűen, a mai világban megjelenítse. Az ősegyház példája nyomán a szeretet kisközösségeiben segít megélni a hitet, bogozni a hittel kapcsolatban felmerülő kérdéseket.
A Háló magyar kezdeményezés, őrzi és építi nemzeti értékeinket, és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik, fontosnak tartják a közösségek közötti kapcsolatépítést.
Kárpátaljára 1993-ban ért el a mozgalom.

Pin It on Pinterest

Share This