Vasárnapi üzenet

Szerző: | 2021.07.25., 10:56 | Hitélet

Ezen a héten Szent Illés próféta ünnepét tartjuk. Ismerjük a csodákat, amelyek életét kísérték, de ismerjük szenvedéseit is és elkeseredését életének egy bizonyos szakaszában. Mindezek az ismeretek azonban arra indítanak bennünket, hogy még inkább közel érezzük magunkat ehhez a prófétához.

Szent Illés prófétát akkor látjuk feltűnni a Királyok könyvében, amikor felemelte szavát Ácháb királlyal és feleségével, Jezabellel szemben. Illés próféta kemény szavakkal illette mind a királyt, mind a feleségét: elkívánták Nábót szőlőjét, és indirekt módon meg is ölették a szőlő tulajdonosát. Ez a feddés hatásos volt, mert Ácháb király bűnbánatot tartott. Felesége miatt viszont a prófétának menekülnie kellett.

Világunk jelen áramlatai ma is arra igyekeznek sodorni az embert, hogy az elfeledkezzen arról, hogy ki a világ valódi Ura. Hamis képekkel és hamis vágyakkal igyekeznek az emberben azt a hatást kelteni, hogy csupán akkor lehet boldog, ha a földi életének körülményei biztosítva vannak. Arra igyekszenek rávenni az embert, hogy elhiggye: az egészségen, gazdagságon, szépségen, hírnéven kívül nincs boldogság. Az ember ma is kívánja Nábót szőlőjét, de nem tudja megszerezni, emiatt pedig szenved. Sok-sok ember boldogtalanságáért felelős az a szemlélet, amely csupán erre a világra és ennek kincseire fókuszálja az ember figyelmét.

Ám minden korban vannak olyan személyek, Istenhez közel állók, akik rájönnek arra, hogy az ember boldogságvágyát nem képesek e világi dolgok végérvényesen beteljesíteni. Ezek az emberek lehetünk akár mi is. Isten mindnyájunkat arra hív, hogy magasabb rendű dolgok után vágyakozzunk.

Ahhoz, hogy eljuthassunk erre az egészen másféle szemléletre, fontos, hogy a gondolataink menetét és érdeklődését is magasabbra irányítsuk, mint ami felé egyébként törekedni szokott. Erre vezetnek rá bennünket az evangélium versei, erre vezetnek imádságaink és lelki cselekedeteink. Gyakoroljuk  magunkat abban az életszemléletben, amit Illés próféta is hirdetett, mert ez lehetővé teszi számunkra, hogy Nábót szőlője nélkül, valóban boldogok lehessünk. Ámen!

Iván Gábor
görögkatolikus áldozópap

Pin It on Pinterest

Share This