A jogász válaszol: egy szülő engedélyével is átléphetik az elvált szülők gyermekei az országhatárt

Amennyiben a gyermektartás fizetésére kötelezett szülő legalább négy hónapja nem fizeti a tartásdíjat, engedélyt sem kell kérni tőle a felügyelettel megbízott szülőnek közös gyermekük határátlépéséhez.


Életbe lépett a Miniszteri Kabinet 619. számú rendelete, melynek értelmében a gyermekeiket egyedül nevelő szülők egyszerűbben, akár a másik szülő engedélye nélkül is átléphetik közös gyermekeikkel az országhatárt a fent megnevezett körülmények esetén. Az augusztus 28-tól hatályos rendelet nagyban megkönnyíti azoknak az elvált szülőknek a mindennapjait, akiket az egykori házastársuk vagy élettársuk a közös gyermekük vagy gyermekeik határátlépési engedélyével zsarol. Nem egy ízben hallhattunk ugyanis olyan esetről, hogy az elvált édesapa vagy édesanya nem engedélyezi gyermekének az ország elhagyását, ezzel is korlátozva a másik szülőt, megnehezítve számára a mindennapokat.

A rendelet szerint mostantól a 16 év alatti gyermekek elhagyhatják az országot a gyermekelhelyezési döntés alapján a neveléssel megbízott szülő engedélyével. (Amennyiben a gyermek házasságban született, a döntést a bíróság hozza meg, amennyiben házasságon kívül/élettársi kapcsolatban, a gyámhivatal rendelkezik erről). A felügyeleti joggal felruházott szülő önállóan dönthet gyermeke utazásáról, ha a másik, gyerektartás fizetésére kötelezett szülő nem fizette a gyerektartást legalább négy hónapon át, vagyis nem törlesztette a megszabott gyerektartás összegét. Ebben az esetben a gyermekkel egy háztartásban élő szülő engedélyével legfeljebb egy hónapra elhagyhatja az országot a kiskorú nem csupán egészségügyi kezelés, kirándulás vagy tanulmányi célból, hanem külföldi versenyeken, fesztiválokon, tanulmányi vetélkedőkön való részvétel céljából, beleértve a szervezett gyermekcsoporttal való utazást. Fontos, hogy amennyiben ismert a másik szülő tartózkodási helye, elsőbbségi levéllel értesíteni kell az utazásról, annak céljáról, időtartamáról, illetve a határátlépéshez igényelni kell egy igazolást az Állami Végrehajtó Szolgálattól, amely bizonyítja a tartásdíj legalább négy hónapos elmaradását.

Minden határátlépéskor fel kell mutatni a gyermekelhelyezést igazoló bírósági vagy gyámhivatali döntést, valamint – amennyiben egy harmadik személlyel – szülő nélkül – utazik a kiskorú, közjegyző által hitelesített engedélyt – mostantól ehhez is elég egy szülőnek a jóváhagyása. Ebben köteles feltüntetni az utazás célját, időtartamát, a tranzit országokat és az országba való visszatérés dátumát. Határátlépéskor a határőr ellenőrizheti az Országos Egységes Adóssági Nyilvántartásban az elvált szülők jogainak, kötelességeinek a teljesítését. Amennyiben a gyermekével élő szülő korlátozta a másik fél bíróság által megszabott látogatási jogát, és az bejelentette jogainak korlátozását, a határőr elutasíthatja az ország elhagyását a gyerek számára. Ilyenkor írásos határozatot kell kiadnia, melyben indokolja a határátlépés elutasítását. A rendszerben való ellenőrzés hiánya, annak működésének a fennakadásai nem lehetnek okai a gyermek kiutazása korlátozásának.

Abban az esetben, ha a másik szülő megfelelően teljesíti szülői feladatait, rendszeresen folyósítja a tartásdíjat, szintén elutazhat gyermekével. Neki bírósághoz kell fordulnia, és egyszerűsített, gyorsított (általában 60 napon belüli) folyamattal igényelheti az engedélyezést akár a gyermekével élő szülő engedélye nélkül is, amennyiben az az értesítés után (elsőbbségi levéllel feladott kérelem/értesítés) tíz nappal nem válaszolt rá.

Kárpátalja.ma