A Nagydobronyi kistérség helyzetjelentése

A Nagydobronyi kistérség vezetői, a református egyházközségek képviselői, valamint a civil önkéntesek összehangolt munkájának köszönhetően a kistérségben elszállásolt menekültek és a helyi rászorulók ellátása zökkenőmentes – derül ki a Nagydobrony Online március 17-i videójából.

Ifj. Pocsai Sándor, csongori református lelkipásztor beszámolója szerint egyházközségük jelenleg 35 menekültnek nyújt szállást a gyülekezet bázisán működő szenvedélybeteg-mentő misszió termeiben. A csongori egyházközség a helyi rászorulók ellátásában is részt vállal: a presbiterek és a gyülekezet beteggondozói a kistérség szociális munkatársaival közösen naponta meleg ebédet visznek az egyedülállóknak, időseknek, betegeknek.

Vasárnap első alkalommal ukrán nyelvű istentiszteletet tartottak a kistérségbe érkezett menekülteknek a csongori református templomban, ahová közel százan jöttek el. A lelkipásztor szerint az otthonuk elhagyására kényszerült emberek hálásak voltak azért, hogy igei biztatást kaptak, s látszik, hogy igénylik ezt a fajta támogatást, ezért az egyházközség mostantól heti rendszerességgel tart istentiszteletet ukrán nyelven.

Ijf. Pocsai Sándor szerint jó dolog, hogy a menekültek immár nyitnak a helyiek felé. Van, aki bocsánatot kért, mert korábban előítéletei voltak a magyarokkal szemben, majd hozzátette, hogy életében nem tapasztalt olyan kedvességet és szeretetet, mint a magyarok körében. „Mindenki számára egyfajta bizonyságtételre való lehetőség ez – fogalmazott a lelkipásztor. Bizonyságot tehetünk arról, hogy mennyire vagyunk befogadók, vendégszeretők, mennyire tudunk törődni egymással. Kívánom a kistérség minden lakójának, hogy gyakorolja ezt a befogadó szeretet, mert ez a bizonyságtétel olyan magvetés, amit az ukrán emberek magukkal visznek, és otthon elmondják a többieknek, hogy a magyarok nem olyanok, mint előítéleteik alapján gondolták – tudnak törődni, befogadni és gondoskodni”.

Balogh János, a Nagydobronyi Református Egyházközség gondnoka az összefogás, a közös munka eredményességéről beszélt. Elmondta, hogy a presbiterek körzetenként mérték fel a rászorulók igényeit a faluban. Elsőként az egyedülállókat és az özvegyeket támogatták, közöttük 500 egységcsomagot osztottak szét, melyek tartós élelmiszert és tisztálkodási szereket tartalmaznak. Az adományoknak köszönhetően igény szerint gyógyszert is tudnak biztosítani a rászorulóknak. A gondnok hozzátette, hogy a csomagok mellé sokaknak elkél a biztató szó, a lelki támogatás is.

Balogh János szerint a faluban elszállásolt menekültek hálásak a támogatásért, és szeretnék viszonozni a gondoskodást. Segítőkészek, nemrég például az egyházközség munkatársaival együtt vettek részt a tűzifa pakolásában.

Nagy Ferenc, a Nagydobronyi kistérség polgármestere köszönetét fejezte ki a testvértelepüléseknek és valamennyi városnak, községnek, amely az elmúlt hetekben adományaival támogatta a kistérségben élőket és az ide érkező menekülteket, így Biatorbágy, Szada, Nyírbogdány, Alistál, Ajak, Gúda, Gyergyóremete, Budapest, Debrecen, Acsa, Szőgyén, Székesfehérvár, Sajószentpéter és Szadány lakosainak és vezetőinek. A polgármester megköszönte a civil szervezetek és a magánszemélyek támogatását is.

Kárpátalja.ma