A távokatatás nehézségeiről a Nagyszőlősi 3. Sz. Perényi Zsigmond Középiskolában

A Covid-19 vírus miatt elrendelt karantén nagy próbatétel elé állította mind a pedagógusokat, mind a diákokat, mind a szülőket. Nézzük hogyan valósul meg a távokatás Nagyszőlős egyetlen magyar nyelvű középiskolájában. Arról, hogy milyen nehézségekbe ütköztek a pedagógusok és a tanulók Homoki Gabriella, az iskola igazgatónője nyilatkozott:

− Iskolánkban a távoktatás március 17-én indult el. A vírus terjedésének megfékezése végett pedagógusaink otthonról dolgoznak számítógépről, laptopról, telefonról. Amit nagyon fontosnak tartok kiemelni, hogy nem minden gyermek rendelkezik okostelefonnal vagy számítógéppel, emiatt az ő számukra tanáraink telefonon igyekeznek megadni a tanuláshoz szükséges tananyagot. Ők mindenképp hátrányos helyzetben vannak ezáltal.

A legynagyobb nehézséget az okozta, hogy az ilyen típusú oktatási módszer szokatlan volt számunkra, pedagógusok számára és a gyerekek számára is. A tanároknak, a gyerekeknek, de még szülőknek is rövid időn belül számtalan új program használatát kellett elsajátítani. Több mint két hét távoktatás után elmondhatom, hogy a gyerekek és a tanárok is belejöttek az új és szokatlan helyzetbe.

Pedagógusaink számára a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a felsős gyerekek általában passzívak, noszogatni kell őket, otthon még nehezebben motiválhatóak, mint a tanintézmény falai között. Az osztályfőnökök ezzel kapcsolatban aktívan dolgoznak a szülőkkel, ami a legtöbb esetben jó hatással van gyermekek tanulmányi eredményeire.

Annak érdekében, hogy jobban együtt tudjunk működni a szülőkkel, létrehoztunk egy online-kérdőívet is, amit már több, mint 180 szülő töltött ki (iskolánkat összesen 300 gyerek látogatja). A kérdőív elemzése után a munkánkat tovább korrigáljuk. Mivel az Oktatási Minisztérium nem ad konkrét utasításokat az iskolák által szervezett távoktatáshoz, ezért tanáraink szabad kezet kaptak e téren.

Legelső lépésként az osztályfőnökök minden osztály számára külön viber-csoportot hoztak létre, amibe az ott oktató pedagógusok is csatlakoztatva lettek. A második lépés az volt, hogy a Google Drive-on minden osztály számára mappákat hoztunk létre, azon belül pedig tantárgyakra felbontott almappákat. Ezek arra szolgálnak, hogy a tanárok oda tudják majd feltölteni az oktatáshoz szükséges videókat, prezentációkat, linkeket. A viber-csoportokban pedig lehetőség van ezeket az anyagokat megosztani. Telefonon, videóhívás vagy chat segítségével a tanárok tovább magyarázzák a tananyagot és visszakérik a megoldott gyakorlatokat.

Gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a gyerekek a megoldott feladatokat lefényképezik és elküldik a tanároknak, ezt követően a pedagógusok ellenőrzik, s ha vannak hibák, akkor magyarázattal visszaküldik azt. Néhány kolléga a Zoom-ot próbálja használni az online óra levezetéséhez, ez kisebb-nagyobb sikerrel működik is.

Mivel az értékeléssel kapcsolatban az Oktatási Minisztériumnak szintén nincs egységes nézőpontja, így minden tanár belátása szerint értékeli a diákok munkáját. Kívülállóként úgy tűnhet, hogy a tanároknak most több szabad idejük lett, de sajnos ez nem így van. Most azon kívül, hogy a pedagógusok leadják a tananyagot, a diákok külön-külön küldik el az elvégzett gyakorlatokat, ezekre pedig külön-külön értékelést kell adni. Sok esetben a levelezés, beszélgetés a tanárok és a tanulók között egész napra széthúzódik, sőt akár késő estébe nyúlóan is.

Bocskor Zita
Kárpátalja.ma