Falunévtábla-avatás és teleházátadás Sárosorosziban

Január 22-én, a magyar kultúra napján ünnepélyes események színhelye volt a beregszászi járási Sárosoroszi község: a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével ugyanis felavatásra került a község új falunévtáblája, majd a helyi könyvtárban teleházátadásra került sor.

A nagy hideg ellenére a lakosság tekintélyes része összegyült a település szélén: őket, valamint a meghívott vendégeket – köztük Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, Sin Józsefet, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének (KMKSZ BKSZ) elnökét, valamint Varga Évát, a Beregszászi Járási Könyvtár igazgatónőjét – Hiába András, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke köszöntötte. Az elnök örömmel konstatálta, hogy az eseményekre a magyar kultúra ünnepnapján került sor, ami szimbolikus jelentőséggel is bír: a falunévtábla ugyanis a település kulturális örökségét, a magyarság jelenlétét szimbolizálja, a teleház pedig az itt élő magyarság művelődéséhez és informálódásához járul hozzá. Az elnök köszönetet mondott a KMKSZ-nek, valamint a helyi vállalkozóknak és lakosoknak a falunévtábla felállításához nyújtott segítségért.

A jelenlévők elénekelték a Himnuszt, majd Németh Sándor római katolikus atya megszentelte a falunévtáblát.

Kovács Miklós a múltra utalva elmondta: a kárpátaljai magyarlakta települések nevének magyar nyelvű táblákkal történő jelzésére már a KMKSZ első alapszervezeteinek a megalakulását követően szándék mutatkozott. Mint az elnök elmondta: egy falunévtáblának a feliratából következtetni lehet arra, milyen nemzetiség(ek) lakják a települést. Talán nem véletlen – mutatott rá –, hogy egy időben a magyarságra nyomást gyakorló hatalom éppen ezért intézett támadást a falunévtáblák ellen, amikor is azokon az ukrán nyelvű helységnév mellett, a település magyar neve helyett annak francia hangzású megfelelőjét tüntették fel. A KMKSZ többek között ezen támadásra válaszul indította el falunévtábla-programját a Szülőföld Alap támogatásával (jelenleg Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.), a projekt részeként a kárpátaljai magyar közösségek létének jelölését is célul tűzve ki. A KMKSZ elnöke ugyanakkor figyelmeztetett: a táblák felállításra kerültek, de hogy meddig fognak itt állni, azon múlik, lesz-e itt a jövőben egy erős magyar közösség, melynek a jelenlétét hirdethetik, s amely megbecsüli őket. A közösség megmaradásához pedig összefogás és az erősödő nyomással szembeni kitartás szükséges, amely nyomást – akárcsak a falunévtábla acélrúdjai – keményen, egyenes gerinccel kell elviselnünk.

Sebi András nyugdíjas iskolaigazgató, a KMKSZ tiszteletbeli elnöke röviden összefoglalta Sárosoroszi történelmét, melynek első említése a középkori oklevelekben 1260-ban bukkan fel. Nem kis büszkeséggel szólt a település híres szülötteiről, így többek között Lukács Saroltáról, aki a Magyar Vöröskereszt elnökeként tevékenykedett az 1900-as évek elején, Pógyor Istvánról, a Magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesület főtitkáráról, aki Rákosi börtönében halt meg 1953-ban, továbbá Halász Gyula íróról, földrajztudósról, aki munkássága során beutazta a Távol-Keletet, valamint Afrika északi részét.

A helyi általános iskola tanulóinak ünnepi műsorát követően a település könyvtárában sor került a teleházátadásra. Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke örömteli eseményként értékelte, hogy a KMKSZ teleház-programjának keretében immár Sárosorosziban is korszerű számítógépes felszerelést adhatnak át. Az elnök a tavalyi év értékelése kapcsán elmondta, hogy a járásban öt település avatott falunévtáblát, és ugyanennyi település jutott teleházhoz. A teleházak a parókiákon, valamint a könyvtárakban kaptak helyet.

F. Zs.

Kárpátalja