Harmadszor is rongáltak az Emlékparkban – A Szolyvai Emlékparkbizottság közleménye

Felháborodással és sajnálattal vagyunk kénytelenek tájékoztatni a közvéleményt arról, hogy július 22-én ismét, immár harmadszor (első ízben folyó év június 13-án, másodszor két nappal ezelőtt július 20-án) rongálta (rongálták) meg ismeretlen elkövető (elkövetők) a Szolyvai Emlékparkban a siratófal hátoldalán elhelyezett, a magyar és német nemzetiségű férfiak elhurcolásának tragikus eseményeit és sztálini lágerek borzalmait bemutató pannókat.

Míg az első esetben csak kisebb, a helyszínen könnyen helyreállítható mértékben, második esetben már jelentősebben, harmadik alkalommal már helyrehozhatatlan mértékben károsodták az Emlékpark létének lényegét ukrán, magyar és német nyelven bemutató eszközök. Immár kétséget kizáróan állítható, hogy nem természeti jelenség okozta sérülésről (melyben a rendvédelmi szervek első ízben vélték látni a károkozás okát), nem is véletlen, alkalom szülte csínytevéssel, hanem szándékos rongálással, az Emlékpark tudatos károsításával állunk szemben. És azt is állíthatjuk, ez utóbbi cselekmény azért történhetett meg, mert az erre hivatott szervek nem tudták (vagy nem is akarták) megtalálni, illetve azonosítani az elkövetőt, és e létesítményt védelméről sem gondoskodtak megfelelően.
A károsodás mértékére való tekintettel, kénytelenek vagyunk a Siratófal hátoldalán elhelyezett bemutató anyagot teljes egészében eltávolítani, és azokat újakra cserélni.

Immár sokadik alkalommal, szólítjuk fel a helyi rendvédelmi szervek vezetőit, és a megyei szintű feletteseit is, az elkövetők azonosítására, felelősségre vonására, és e létesítménynek, mint a törvény védelme alatt álló emlékműnek és kegyeleti helyszínnek megfelelő védelméről való gondoskodásra.

  1. július 22. Ungvár – Szolyva

Tóth Mihály Dupka György

elnök felelős titkár