Harminckét éves lett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség

Szerző: | 2021.02.26., 14:23 | Közélet

Harminckettedik születésnapját ünnepli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) február 26‐án.

Alakuló ülésüket 1989. február 26-án tartották Ungváron, a Tudományos Ismeretterjesztő Társaság nagytermében, ahol Kárpátalja valamennyi magyarlakta települése képviselve volt. A szervezet elnökévé Fodó Sándort választották. A KMKSZ 1990-ben jelöltként indította a legfelső tanácsi választáson, ahová nem sikerült bejutnia. Fodó és a szövetség a Beregszászi Magyar Autonóm Körzet megalakulásáért küzdött, amit az Ukrán Legfelső Tanács végül elutasított. Fodó Sándor 1994-ben ismét parlamenti választásokon indult a KMKSZ jelöltjeként, de a második fordulóban vereséget szenvedett Tóth Mihálytól. A KMKSZ hetedik tisztújító közgyűlésén már nem jelöltette magát újra elnöknek; utóda Kovács Miklós lett. Fodó Sándort a szövetség tiszteletbeli elnökévé választották. 2005 szeptemberében ösztöndíjat neveztek el róla, melyet azon kárpátaljai felsőoktatási intézmények hallgatói pályázhatnak meg, akik jelentős szervező munkát fejtenek ki a magyarság érdekében.

A KMKSZ alapvető feladata a kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme. E tevékenységét a nemzetközi jogi normáknak és Ukrajna Alkotmányának, törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki – olvashatjuk a KMKSZ bemutatkozó írásában. Ezenkívül részt vesz területünk és országunk politikai életében. A kárpátaljai magyarság egyéni és kollektív jogainak érvényesítése érdekében javaslatokat dolgoz ki az állami szervek felé. Képviselőjelölteket állít, választási kampányt folytat, szószólókat és tanácsadókat delegál az állami és önkormányzati szervekbe. Szorgalmazza a magyar nyelv használatának a törvényes keretek közti kiterjesztését a társadalmi lét valamennyi területére. Elősegíti kulturális értékeink megőrzését, hagyományaink ápolását. Gondoskodik nemzeti ünnepeink, történelmi évfordulóink méltatásáról.

Céljuk: az Ukrajna Kárpáton túli területén élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti hagyományainak, anyanyelvének megőrzése és ápolása, anyanyelvi művelődésének és oktatásának elősegítése, valamint az e célokkal kapcsolatos érdekek védelme.

A KMKSZ egyik hangsúlyozott követelése a nemzetiségi önigazgatás megteremtése. Kultúrpolitikájának célja az összmagyar kultúrán alapuló magyar kulturális intézmény-rendszer megteremtése, mely magában foglalja az oktatási és közművelődési intézményhálózatot is. Szorgalmazza a kárpátaljai magyar oktatás teljes körű kiépítését, segítséget nyújt egyházi és magán tanintézmények alapításában.

A szövetség harmincéves jubileuma napján, 2019‐ben a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet (PCS) és Magyarország Beregszászi Konzulátusa 30 éve szabadon – A magyar rendszerváltás és a külhoni magyarság címmel szervezett konferenciát. A rendezvény során mutatták be Debreceni Mihály A KMKSZ 30 éve című filmjét is.

A kmksz.com.ua nyomán.

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This