Két éles kérdés két felvonásban

Július 13-án, pénteken ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács, a tizenhárom megvitatott kérdés közül kettőben alakult ki vita. A képviselők nem tudtak megállapodni a költségvetés maradék forrásainak elosztásáról, valamint a parlament által elfogadott új nyelvtörvénnyel kapcsolatos állásfoglalás ügyében. Mindkét kérdésben komoly vita alakult ki a Régiók Pártja és a Jedinij Centr képviselői között. Végül a megyei adminisztráció és a Pégiók Pátjának frakciója által javasolt költségvetést módosító tervezet sem kapta meg a szükséges támogatást, egy szavazat híján, és a nyelvtörvény elítélését indítványozó JeC-es kezdeményezés mellé sem állt az elfogadásához szükséges számú képviselő. Ezek után az ülést elnapolták július 17-re.
Az ülés keddi folytatása gyorsan véget ért, mert a nyelvtörvény ügyét nem vették újból napirendre, a költségvetési pénzek elosztásában viszont a két érintett félnek sikerült kompromisszumot kötnie.
Megkérdeztük az üléssel kapcsolatban Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét, megyei képviselőt, aki elmondta: „A költségvetés maradék forrásainak elosztásával kapcsolatos indítványt második nekifutásra a megyei tanács pár perc alatt megszavazta. Ez egy választási költségvetés, és a nagy frakciók érdekeinek megfelelően lett elosztva a pénz. Ebből a forrásból jut majd a Beregszász vízellátását biztosító mezőgecsei szivattyúállomás és vízvezeték felújítására is.”
A nyelvtörvény elítélésével kapcsolatos indítvány kapcsán Kovács Miklós elmondta: „A Jedinij Centr indítványát leghangosabban a BJUT-os képviselők támogatták. Értelemszerűen a Régiók Pártjának képviselői ellenezték és a magyar pártok sem szavazták meg ezt a kezdeményezést. De mivel a képviselők többsége ellenezte, hogy ebben a kérdésben név szerinti szavazás legyen, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy ki hogyan szavazott. Lehettek a frakciókban átszavazók is, ezek közül a Jedinij Centr frakciójának tagja. Jevhen Zsupán mint ruszin képviselő jelezte, hogy ő nem fog a nyelvtörvénnyel szemben szavazni, de ugyanakkor pártjának magyar képviselői nem szólaltak meg ebben az ügyben.”

Badó Zsolt
Kárpátalja