Végrendelet vagy ajándékozás?

Szerző: | 2014.08.03., 17:04 | Közélet

„Férjemmel és két gyermekünkkel a szüleim családi házában lakunk. Van egy nővérem, aki már évek óta külön él a saját házában. Volt egy bátyánk is, de ő meghalt, két felnőtt korú gyereket hagyva hátra. Apám azt tervezi, hogy rám íratja a házat. Kérdésünk az volna, miként lehetne ezt megtenni a legoptimálisabb módon (ajándékozási szerződéssel, végrendelettel?), méghozzá úgy, hogy az eljárás törvényes legyen, s a család többi tagjának ne lehessen kifogása az eljárás ellen? Mennyibe fog mindez kerülni? Hová forduljunk, s milyen dokumentumokra lesz szükségünk?”

– Ukrajna Polgári Törvénykönyve (PTK) 1217. paragrafusa értelmében örökölni végrendelet, vagy a törvény alapján lehet. Ha készült végrendelet, az örökség az örökséghagyó halálának pillanatában száll át az abban megjelölt örökös(ök)re. Végrendelet hiányában, vagy amennyiben azt érvénytelennek mondták ki, esetleg nem terjed ki az elhunyt által hátrahagyott teljes vagyonra, az örökség a törvény által meghatározott öröklési sorrendnek megfelelően száll az örökösökre (lásd a PTK 1261–1265. paragrafusait!).

A PTK 717. paragrafusa értelmében ajándékozási szerződés esetén az egyik fél (az ajándékozó) átadja – vagy kötelezi magát, hogy a jövőben átadja – a másik fél (a megajándékozott) tulajdonába a vagyont (ajándék), méghozzá ellenszolgáltatás nélkül, ingyen. A PTK 719. paragrafusának 2. pontja szerint az ingatlan ajándékozására vonatkozó szerződést írásban kötik meg, s azt közjegyzőnek kell hitelesítenie.

Az ön esetében jó megoldás lehet az ajándékozási szerződés, amihez meg kell jelenniük a közjegyző előtt a következő dokumentumokkal: a felek személyi igazolványai; az adófizetői kártyák; az elidegenítendő vagyontárgy tulajdonjogát igazoló dokumentum (tulajdonjogi igazolás, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, az örökséghez való jogról kiállított igazolás stb.); kivonat az ingatlantulajdon-jogi nyilvántartásból, melyet a nyilvántartási szolgálat ad ki; az elidegenítendő ingatlan lakóiról a szerződés megkötésének napján kiállított igazolás (№3); az ajándékozó házastársának a vagyontárgy elidegenítésének engedélyezésére vonatkozó nyilatkozata (közjegyző által hitelesítve), amennyiben a tulajdont törvényes házasságuk idején szerezték; a házasságlevelük.

Ukrajna törvénye az állami illetékről 3. paragrafusának a pontja értelmében a lakóházak, lakások, szobák, nyaralók, kerti házak, garázsok és egyéb, az elidegenítést kezdeményező polgár tulajdonában lévő ingatlan után 1 százalék illetéket kell fizetni, amelynek összege azonban nem lehet kevesebb a polgárok adózatlan minimális jövedelmének összegénél (17 hrivnya).

Ukrajna Adótörvénykönyvének 174. paragrafusa értelmében önnek nem kell adóznia a szóban forgó tulajdon elfogadása után, hiszen az ajándékozó családtagja, az első fokú rokoni körhöz tartozó személy.

hk

Pin It on Pinterest

Share This