A beregszászi magyar konzulátus közleménye

A 2020. április 5-én kihirdetett 88/2020.(IV.05.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint, „A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés elmaradása miatt az ellátás folyósítása a Vr. hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem szüntethető meg.”

Az átmeneti szabályozásra tekintettel a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága az alábbiak szerint jár el:
Ha az adategyeztető nyomtatvány a szükséges határidőn belül nem érkezik vissza, a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a COVID-19 járvány miatti veszélyhelyzetet kihirdető magyar jogszabály hatályvesztését követő második hónap végéig nem szünteti meg a külföldön élő magyar nyugdíjasok ellátásának folyósítását.

Ezekben az esetekben a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága a veszélyhelyzet megszűnését követően újabb nyomtatványt fog küldeni ezen, külföldön élő nyugdíjasoknak és megfelelő határidőt fog biztosítani az adategyeztető nyomtatvány visszaküldésére.

A fent ismertetett eljárás minden olyan, Magyarország által folyósított ellátásra vonatkozik, amelyeknek feltétele a külföldön élő személyek éves adategyeztetése.

A Magyar Államkincstár honlapjának nyugdíjbiztosításra vonatkozó részében, az aktualitások címszó alatt már megtalálhatóak a fenti tárgykörre vonatkozó részletes tájékoztatók.

Magyarország Beregszászi Konzulátusa