A közüzemi díjak utáni tartozás rendezéséről

„A férjem beteg, sokat költöttünk a kezelésére, másra nem is maradt pénzünk. Jelentős összeggel tartozunk a gázért és a villanyért, már azzal fenyegetnek, hogy mindkettőt lekapcsolják. A múltkor járt nálunk egy tisztviselő, és kijelentette, hogy ha továbbra sem fizetünk, a bíróságra adnak minket és annak az lesz a vége, hogy elveszik a házunkat. Mit kell ilyenkor tenni? Valóban elveszíthetjük az otthonunkat?”

– Az önök esete sajnos távolról sem egyedi Ukrajnában. Egyeseknek azért halmozódott fel tartozásuk, mivel a jövedelmük nem teszi lehetővé a törlesztést, mások a szolgáltatások gyatra minősége miatt tagadják meg az egyre emelkedő díjak fizetését, miközben a legtöbb szolgáltatás esetében nincs mód arra, hogy az ember szolgáltatót váltson. Néha a nemtörődömség, az ismeretek hiánya sodorja bajba az embereket. Azonban bármi álljon is a hátralék kialakulásának hátterében, tudomásul kell venni, hogy a tartozásért előbb vagy utóbb, így vagy úgy, de mindenképpen fizetni kell majd. Ezért azt javasolnám, hogy igyekezzenek szerződést kötni a szolgáltatókkal a tartozás rendezéséről, vagy – a hivatalos szóhasználat szerint – az adósság „restrukturálásról”. Ezzel egyfelől némi fizetési haladékot nyerhetnek, ami a teljes tartozás kiegyenlítését illeti, másfelől elkerülhetik, hogy az adósság miatt beszüntessék a szolgáltatást.

Mielőtt azonban megkötnének egy ilyen a szerződést, alaposan gondolják végig jövedelmeik ismeretében, mely szolgáltatások esetében tudják vállalni, hogy a folyó befizetéseket és a felhalmozott adósság utáni részletfizetést is teljesítik. A tartozásrendezési szerződésben ugyanis a szolgáltató rendszerint büntetőkamatot állapít meg arra az esetre, ha az adós nem teljesíti vállalt kötelezettségeit, így ha ezután sem fizetnek, csak tovább rontanak a helyzetükön.

Ha a szolgáltató nem kíván szerződést kötni önökkel a tartozásuk rendezéséről, esetleg nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, ami ezt lehetővé tenné, akkor sem célszerű teljesen felhagyni a szolgáltatások fizetésével, illetve azzal, hogy ha csak időről időre és kis összegekkel is, de törlesszenek valamennyit az adósságukból. A lényeg, hogy a szolgáltató lássa, meg van önökben a fizetési hajlandóság, ne érezzen késztetést arra, hogy a bírósághoz forduljon.

Tisztában kell lenniük vele, hogy amennyiben az ügy a bíróság elé kerül, azzal jelentősen nőhet a tartozásuk, illetve az annak fejében kifizetendő összeg. A szolgáltató ugyanis kérheti a bíróságtól, hogy ítéljen meg számára az adós terhére az adósságrendezési szerződésben megállapított büntetőkamaton túl az adósság összege után évi háromszázalékos kamatot és az infláció mértékének megfelelő kompenzációt – márpedig Ukrajnában az infláció az utóbbi években rendre meghaladta a 10%-ot. És akkor még nem szóltunk a perköltségről, ami az adóst terheli. Ezenkívül, ha a szolgáltató a bíróság számára kedvező határozata nyomán kezdeményezi a tartozás behajtását, a végrehajtói szolgálat 10%-os végrehajtási díjat is megállapít, amit szintén az adósnak kell állnia. A tapasztalatok szerint a felsorolt pótlólagos kiadások akár 50–100%-kal is növelhetik a tartozás eredeti összegét.

Tudni kell, hogy a közüzemi tartozások miatt induló pereket általában egyszerűsített eljárás alapján folytatják le, azaz ilyenkor nem idézik be a feleket, sőt nem is tájékoztatják őket. Ezért előfordulhat, hogy az adós csak akkor értesül az ellene indult eljárásról, amikor kézbesítik számára a fizetésre felszólító bírósági végzést, amely ellen tíz napon belül élhet fellebbezéssel. Fontos, hogy az adós a jelzett tíz napon belül valóban éljen a fellebbezés lehetőségével, ellenkező esetben a továbbiakban rendkívül nehéz lesz bármit is tenni az ügyben és megindul a végrehajtás.

Az elterjedt hiedelemmel ellentétben a végrehajtást nem a hitelező végzi személyesen, hanem az állami végrehajtó szolgálat. Nagyvonalakban vázolva a folyamatot, arra lehet számítani, hogy az állami végrehajtó a bírósági végzés alapján megindítja a végrehajtási eljárást, s felszólítja az adóst, hogy a megadott határidőig egyenlítse ki a tartozását. Ha az adós ennek nem tesz eleget, a végrehajtó számba veszi a javait, amelyekből a tartozás kiegyenlíthető, és szükség esetén lefoglalja azokat a tartozás fejében. Megjegyzendő, hogy a végrehajtót elsősorban az adós pénzeszközei és könnyen értékesíthető ingóságai fogják érdekelni, azután kerülhet sor a földtulajdonra és az ingatlanokra, míg az adós lakhelyéül szolgáló ingatlan utoljára jön szóba ebben a tekintetben. További megkötés a végrehajtás szempontjából, hogy a lakás vagy ház értékesítésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha az adósság összege meghaladja az aktuális havi minimálbér hússzorosát. Miután a parlament a minimálbér összegét 4173 hrivnyában állapította meg 2019-re, így a lakás elárverezése csak akkor jöhet szóba, ha az adósság összege meghaladja a 83 460 hrivnyát.

A hasonló ügyekben, különösen, ha az adós nem ért egyet a tartozás összegével, célszerű ügyvéd segítségét kérni, mivel az jogi ismereteire, tapasztalatára alapozva olyan taktikát dolgozhat ki, amelyet ő vagy maga az ügyfél sikerre vihet a bíróságon. A végrehajtási eljárás felügyeletéhez is szükség lehet rá. Ne feledjék, hogy adott esetben maguk az ügyvédek is kérik kollégáik segítségét, mivel a peres ügyekben sokat számít az egyes területeken szerzett tapasztalat, s a jogi képviselő szakszerű, elfogulatlan segítsége a legtöbb esetben többet ér, mint amikor az ember a megfelelő jártasság és ismeretek híján magát igyekszik képviselni a hivatalokban vagy a bíróság előtt.

Az ügyvédet nehéz kihozni a sodrából, nem zavarodik össze a bíróság előtt, nem tudja becsapni egy rosszindulatú hivatalnok, ráadásul nem önnek kell a drága idejét a hivatalok járásával, az ügyintézéssel tölteni. Azért is fontos, hogy legyen valaki, akire számíthat a per vagy a végrehajtás során, hiszen a bíró hivatalából fakadóan nem foghatja a pártját egyik félnek sem, nem láthatja el tanácsokkal – még akkor se, ha egyébként önnel szimpatizál. A végrehajtótól még kevésbé számíthat megértésre. Igaz, hogy az ügyvéd szolgáltatásaiért is fizetni kell, de amikor nagyobb összeg forog kockán, rendszerint megéri ez a befektetés.

hk