Elbocsátható a gyermeknevelési szabadságon lévő anya?

Szerző: | 2016. 03. 12. 10:03 | Nézőpont

„Gyermeknevelési szabadságon vagyok kétéves kisfiammal, s mostanáig arra számítottam, hogy még egy évig itthon maradok vele, majd visszatérek a munkahelyemre.Nemrég azonban közölték, hogy átszervezés miatt elbocsátások lesznek a cégünknél, s az orrom alá nyomták a vállalati parancsot, mely szerint engem is elbocsátanak, miután megszűnik a beosztásom. Jogukban áll megtenni ezt velem? Mit tehetek, hogy megőrizzem a munkahelyemet?”

– A jogszabályok (lásd a Munkatörvénykönyv 184. cikkelyét!) egyértelműen fogalmaznak a tekintetben, hogy nem bocsáthatók el a munkaadó vagy a megbízottja kezdeményezésére a szülési vagy gyermeknevelési szabadságon lévő, a 14 évesnél fiatalabb gyermeküket egyedül nevelő, illetve rokkant gyermeket gondozó nők. Kivételt e tiltás alól egyedül azok az esetek képeznek, amikor az adott vállalatot, intézményt vagy szervezetet végérvényesen és jogutód nélkül felszámolják, de ilyenkor is csupán a szóban forgó, védettséget élvező munkavállalók kötelező elhelyezésével történhet meg az elbocsátás.
A Munkatörvénykönyv 40. cikkelye egyébként is csak azzal a megkötéssel engedélyezi a munkaviszony megszüntetését a munkaadó kezdeményezésére esetünkben (azaz a cég átszervezésekor, a munkakör megszűnésekor), ha az elbocsátandó munkavállaló beleegyezésével nem irányítható át más munkahelyre, munkakörbe. A cikkely utolsó bekezdése ráadásul egyértelműen leszögezi, hogy tilos a munkaadó kezdeményezésére elbocsátani a munkavállalót annak ideiglenes munkaképtelensége idején, vagy amíg szabadságon tartózkodik. Magyarán, legalább addig várniuk kellene az elbocsátással, amíg ön ismét munkába áll.
Amennyiben tehát ragaszkodnak hozzá a munkaadói, hogy írja alá az elbocsátására vonatkozó, a beosztása megszűnésére hivatkozó vállalati rendelkezést, írja rá a papírra azt is, hogy tiltakozik az eljárás ellen a Munkatörvénykönyv 184. cikkelye alapján.
Amennyiben mégis elbocsátják, önnek jogában áll a bírósághoz fordulni a munkavállalói jogok megsértése miatt. A Munkatörvénykönyv 233. cikkelye értelmében jogtalan elbocsátás esetén a munkavállalónak egy hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy keresetet nyújtson be a helyileg illetékes járási, városi kerületi, városi, városi-járási bíróságokhoz. Az egy hónapot ilyenkor attól a naptól számítják, amelyen kézhez vette az elbocsátására vonatkozó rendelkezés másolatát, vagy amelyen kiadták a munkakönyvét.

hk

Pin It on Pinterest

Share This