A KMPSZ nyilatkozata az érettségi vizsgáról

Tisztelt Végzősök! Tisztelt Szülők!

Ukrajna Legfelső Tanácsa a koronavírus miatt kialakult karanténhelyzetre való tekintettel törvénymódosítást fogadott el, amely szerint a 2019/2020-as tanévben a középiskolai tanulmányaikat befejező diákokat felmentik az érettségi vizsgák alól.

Az oktatási törvény rendelkezései értelmében Ukrajnában az érettségi vizsgák eredményei a Független Vizsgaközpontokban letett külső független teszteléseken (ZNO) elért eredmények alapján kerültek kiállításra.  Az államelnök által most aláírt törvény felmenti az idei végzősöket az érettségi vizsgák alól. Tehát mindazoknak, akik ezt kérvényezik, nem kötelező részt venni a ZNO-vizsgákon. Ebben az esetben az érettségi bizonyítványukba az érettségi vizsgáknál nem érdemjegyet, hanem a „felmentve” kitételt kell beírni.

A KMPSZ felhívja a végzősök és szüleik figyelmét arra, hogy annak ellenére, hogy nem kötelező részt venni a ZNO-tesztelésen, mégis érdemes elmenni a tanulóknak ezekre a vizsgákra. Tehát mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy vegyenek részt a ZNO-vizsgákon.

A „felmentve” beírás esetén nem biztos, hogy az ilyen érettségi bizonyítványt elfogadják más országokban, hiszen  a törvényi szabályozás mindenhol előírja, hogy az érettségi bizonyítvány kiállításának a feltétele az érettségi vizsgák megléte.

Az érettségi vizsgák alól való felmentés nem teszi lehetővé a felsőoktatásba való jelentkezést sem. A törvénymódosítás is kijelenti, miszerint továbbra is érvényes az, hogy Ukrajnában felsőoktatásban csak olyan végzős vehet részt, aki sikeresen teljesítette a ZNO-vizsgák követelményeit.

Kérünk minden végzőst és szüleiket, hogy felelős módon és a jövőre tekintve hozzák meg a döntéseket az érettségi vizsgákon való részvétel vonatkozásában.

A KMPSZ elnöksége