A Rákóczi-főiskola küldöttsége a “Competency Centres for Cross-border Cooperation” zárókonferenciáján

Szerző: | 2015.06.18., 08:33 | Oktatás

2015. június 12-én került sor Nyíregyházán arra a rendezvényre, amely egy négy országos együttműködés jegyében megvalósult projekt zárókonferenciája volt. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola első ízben vett részt egy olyan európai uniós projektben, ahol mint partner az EU által támogatott fejlesztést tudtuk megvalósítani. A projekt 2014. január 1. és 2015 júniusa között valósult meg.
A projekt célja volt a határon túli együttműködés javítása, az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés javítása, a régiók közötti kompetenciaközpontok hálózatának létrehozása, a felnőttképzés és a gazdaság közötti együttműködés fejlesztése érdekében.
A projekt megvalósításában négy partner vett részt: a Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága (magyarországi fő partner); Nagykapos és Vidéke Társulás (Felvidék, Szlovákia); Unio Traian Vuia Szakképző Intézet (Szatmárnémeti, Románia) és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (Beregszász, Ukrajna).
Az elmúlt másfél év alatt 10 tevékenységi kört végeztünk el. A zárókonferencián dr. Váradi Natália mint a főiskola Felnőttképzési Központjának vezetője bemutatta a részlege irányítása alatt elért eredményeket.
A konferencián részt vett Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, aki hangsúlyozta az ilyen jellegű projektek fontosságát, s hogy a 2014–2020-as pályázati ciklusban szintén lehet majd ilyen hasznos és sikeres projekteket kitalálni és megvalósítani. Gergelyné Szűcs Ágnes, a fő partner projektkoordinátora összefoglalta a tevékenységsorozat sajátosságait, egymásra épülésének logikáját és azt, hogy a határon keresztüli együttműködést hogyan segítette ez a program. Ezt követően az egyes partnerek mutatták be saját nézőpontjukból az eredményeket. Lehetőséget kaptak a partnerintézetek végzős hallgatói is, hogy ismertessék véleményüket a képzési sorozat egészét illetően. A Rákóczi-főiskola hallgatói csoportját Ködöböcz-Gerzsenyi Ilona képviselte. Ezenkívül intézményünk képviseletében jelen volt a falusi vendéglátó képzés oktatója, Csizmár Sarolta, valamint a pénzügyi teljesítés sikerességét garantáló pénzügyi részleg képviselői.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát bemutató vezetői előadásban elhangzott, hogy a projekt utolsó két félévében valósultak meg a különböző felnőttképzési tanfolyamok. Ezt egy toborzási időszak előzte meg, amelynek eredményeként 45 jelentkező adta be a dokumentumait. Az első képzésen – amely alapkompetencia-fejlesztés néven valósult meg – 40 hallgató kezdte meg tanulmányait, amelyet 24 sikeresen befejezett. Ez a képzés 180 órában valósult meg szeptember és október folyamán. Ezt követően október és december között 300 órában ún. rongyszőnyegszövő képzést szerveztünk, melynek végén 20 hallgató részesült a főiskola által kiállított elismerő tanúsítványban. A sikeresen teljesítő hallgatók folytathatták tanulmányaikat a falusi vendéglátó OKJ-s tanfolyamon. Ezt a lehetőséget 14 hallgató választotta, akik közül 12-en sikeresen teljesítették a magas szakmai követelményeket támasztó képzési feltételeket. A vizsgákra Máriapócson (Magyarország) került sor május második hetében.
A sikeresen teljesítő hallgatók számára még egy képzési modulra volt lehetőség, ami a munkahely megszerzése és megtartása területén kínált hasznos tudást.
A képzési spektrum nem merült ki a fentiekben felsorolt területeken, lehetőség volt arra is, hogy a négy ország által delegált felnőttképzési szakembereket képezzék. Az ún. Képzők képzése 66 órában valósult meg négy helyszínen (Nagykapos, Szatmárnémeti, Nyíregyháza, Beregszász). A Rákóczi-főiskolát 5 szakember képviselte ezen a tanfolyamon.
Azonban a tevékenységeknek csupán egy részét képezte a képzések szervezése. Ezen kívül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola igen komoly infrastruktúrafejlesztést tudott megvalósítani. Egyrészt kiépítésre került egy informatikai szaktanterem, egy rongyszőnyegszövő szaktanterem 20 db szövőkerettel, valamint egy speciális tankonyha, amely a falusi vendéglátás oktatásánál volt nélkülözhetetlen feltétel. A projekt továbbmutató jellegét jelzi, hogy ezek a fejlesztések nem csak jelen képzések területén hasznosulhattak, hanem az intézmény további képzéseket tud majd a jövőben ezeken a helyszíneken lebonyolítani.
A projekteredmények (indikátorok) között volt még a képzéseken felhasznált tananyagok fejlesztése, a képzésekbe bevont oktatók és hallgatók mobilitásának megszervezése. Ez utóbbi arról szólt, hogy a főiskolánk oktatója és hallgatói meglátogatták a felvidéki, magyarországi és erdélyi partnerek képzőhelyeit, valamint ők is eljöttek hozzánk. A zárókonferencián ünnepélyes keretek között Takács Eszter, a TKKI Nyíregyházi Igazgatóságának igazgatója, valamint Csizmár Sarolta, a II. RF KMF képzési oktatója adta át az OKJ-s bizonyítványokat és nemzetközi elismerést igazoló ún. Europass mellékletet.
A tevékenységsorozat további jelentős része volt egy olyan speciális kutatómunka és tanulmánykötet elkészítése, amely bemutatja az egyes régiók roma kisebbségének sajátos helyzetét a lokális térségben.
A projektelemek sikeres megvalósítását segítette, hogy szakmai konferenciák és találkozók valósultak meg mind a négy helyszínen, amelyről régiónként folyamatosan tájékoztatást adtunk a helyi médiában.
Amint a fenti leírás mutatja, a megvalósuló pályázati projekt sokrétű, egymást szinergikusan segítő és a térség adottságaira és lehetőségeire építő programegyüttesből állt össze, ami segíti mind az egyes intézmények, mind az egyes tájegységek jobb együttműködését, valamint az elért célközönség munkaerőpiacon való megmaradásának az esélyét. Bízunk benne, hogy a jövőben hasonló sikeres európai uniós projektet tudunk megvalósítani!

Felnőttképzési Központ

Pin It on Pinterest

Share This