A Rákóczi-főiskola várja a jelentkezőket!

Elkezdődött a felvételi időszak az ország felsőoktatási intézményeiben, ezért Sztojka Miroszlávot, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságának titkárát arra kértük, foglalja össze a legfontosabb tudnivalókat az érdeklődők számára.

  1. Milyen képzési szintekre hirdet felvételit 2020-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola?

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az előző évekhez hasonlóan 2020-ban is bachelor és magiszteri képzési szintekre hirdet felvételit.

  1. Mit kell tudnunk a felvételi szabályokról a különböző képzési szintekre vonatkozólag? Kezdjük az alapképzés (BSc) szintre vonatkozó felvételi szabályzattal!

2020-ban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 12 szakon hirdet bachelor (BSc) szintű képzést, mégpedig ukrán nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia és az ember egészsége, földrajz, kémia, matematika, történelem, tanítói, óvodapedagógia, turizmus, illetve számvitel és adóügy szakokra. Ezen a képzések első évfolyamára nappali és levelező tagozaton is a teljes középiskolai végzettség alapján várják a jelentkezőket. Valamennyi szakra külső független értékelésen szerzett három szertifikáttal lehet majd jelentkezni. Minden szak esetében kötelező feltétel az ukrán nyelvből és irodalomból szerzett szertifikát megléte. Arról, hogy az ukrán mellett milyen két további szertifikátra van szükség a jelentkezéshez az egyes szakokon, főiskolánk felvételi szabályzatának 4. mellékletéből tájékozódhatnak az érdeklődők, amely elérhető honlapunkon: www.kmf.uz.ua. 2020-ban a felsőoktatásba jelentkezőktől az idei szertifikátok mellett a 2019-ben, 2018-ban és 2017-ben szerzett szertifikátokat is elfogadják. Kivételt képeznek e tekintetben az idegen nyelvekből szerzett szertifikátok. Idegen nyelvből a felsőoktatási intézmények csak a 2018-as, 2019-es és 2020-as szertifikátokat fogadhatják el angol, német, francia és spanyol nyelvből.

Itt meg kell jegyeznem azt is, hogy az Oktatás és Pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében (mint az Óvodapedagógia, Történelem, Tanítói, Ukrán nyelv és irodalom, Magyar nyelv és irodalom, Angol nyelv és irodalom, Biológia és az ember egészsége, Földrajz, Matematika, Kémia) a szabályozás 2020-ban is lehetővé teszi, hogy az egyik szertifikát helyett, harmadik tárgyként, a jelentkezők a főiskolán magyar nyelvből belső vizsgát tegyenek. Ez elsősorban azok számára lehet előnyös, akiknek csupán két szertifikátot sikerült szerezniük a külső független értékelés során.

Az előző évhez hasonlóan mindjárt a második évfolyamra jelentkezhetnek azok az alapképzésre felvételizők, akik bármilyen szakirányú ifjú szakember (molodsij szpecialiszt), bachelor, magiszteri vagy szpecialiszt szintű diplomával rendelkeznek, illetve azok is, akik az alapképzésben már legalább egy évet befejeztek. Nekik a beiratkozáshoz csupán a szaktárgyukból kell sikeres felvételi vizsgát tenni a Rákóczi-főiskolán.

Újdonság 2020-ban, hogy az alapképzés második évfolyamára az ifjú szakember szintű oklevél alapján jelentkezők esetében a felvételi versenyben az ukrán nyelv és irodalom szertifikát, valamint a szaktárgyi felvételi vizsga érdemjegye számít majd, a számvitel és adóügy szakra pedig az ukrán nyelv és irodalomból szerzet szertifikáton és a szaktárgyi felvételi vizsgán szerzett érdemjegyen kívül kötelező szertifikátot felmutatni matematikából vagy Ukrajna történetéből is. Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Például a matematika szakra felvételizők matematikából tesznek szaktárgyi felvételi vizsgát. Ukrán nyelvből és irodalomból, Ukrajna történetéből valamint matematikából egyaránt elfogadják a 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban szerzett szertifikátokat.

  1. Milyenek a felvételi eljárás szakaszai és határidői Bachelor képzési szint első évfolyamára?

Bachelor szintű képzéseink első évfolyamára nappali vagy levelező tagozatra egyaránt csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén vette kezdetét a következő címen: http://ez.osvitavsim.org.ua. A felhasználói fiók regisztrálásához meg kell adni a jelentkező e-mail-címét, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok adatait, a középiskolai végzettséget igazoló oklevél (érettségi bizonyítvány) és a hozzá tartozó melléklet adatait, az érettségi bizonyítvány átlageredményét, valamint fel kell tölteni a végzettséget igazoló oklevél mellékletének és egy 3×4 cm-es színes okmányképnek a szkennelt változatát is. A felhasználói fiók regisztrálását követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 13–22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. Azon felvételizőknek, akik (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében) harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek, augusztus 13–16. között kell benyújtaniuk a jelentkezési kérelmüket. A választható szakok száma intézményünkben nincs korlátozva, tehát a sikeres felvételi érdekében célszerű több szakot is megjelölni. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében.

Főiskolánknak augusztus 27-ig kell kihirdetnie a középiskolai végzettség alapján jelentkezők közül felvételre ajánlottak névsorát. Ezt követően 4 nap áll a felvételizők rendelkezésére, hogy benyújtsák a felvételi irodában a beiratkozáshoz szükséges eredeti okmányokat.

  1. Van-e pótfelvételi a bachelor szintű képzés első évfolyamára?

A 2020-as felvételi szabályzat bachelor szintű képzés esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz az első évfolyam levelező tagozatára. Jelentkezni pótfelvételi eljárás keretében bachelor szintű képzéseink első évfolyamára levelező tagozaton csak elektronikusan lehet szeptember 10. és október 10. között. Azok a felvételizők, akik (a már említett oktatás és pedagógia képzési ághoz tartozó szakok esetében) harmadik szertifikát helyett főiskolánkon magyar nyelvből belső vizsgát tesznek, a pótfelvételi eljárásban való részvételre vonatkozó jelentkezési kérelmüket szeptember 10–14. között nyújthatják be.

  1. Milyenek a felvételi eljárás szakaszai és határidői Bachelor képzési szint második évfolyamára?

A bachelor képzési szint második évfolyamára jelentkezni csak személyesen, papíralapon lehet augusztus 13–22. között. A jelentkezéshez szükséges okiratok: a végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete, a külső független értékelés során megszerzett szertifikátok másolata (ifjú szakember diplomával rendelkező felvételizők esetében), a személyi igazolvány másolata, 4 db 3×4 cm-es színes okmánykép. A felvételi vizsgákra augusztus 25–31. között kerül sor.

  1. Mit kell tudni a főiskolán tartandó felvételi vizsgákról?

A felvételi vizsgák anyaga alig változott az elmúlt évekhez képest, ily módon a vizsgatételek remélhetőleg nem állítják megoldhatatlan feladat elé a jelentkezőket. Egyébként a felvételi vizsgák témái és a különböző típusú mintafeladatok minden tárgyból és minden képzési szintre vonatkozóan megtalálhatók intézményünk honlapján (www.kmf.uz.ua). Ugyanitt olvasható a felvételi eljárással kapcsolatos minden egyéb információ is.

  1.  Mely szakokon indít magiszteri szintű képzéseket 2020-ban a Rákóczi-főiskola?

Idén matematika, történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, valamint tanítói szakokon várjuk a jelentkezőket magiszteri szintű képzéseinkre.

  1. Milyenek a jelentkezési feltételek és határidők a Rákóczi-főiskolán 2020-ban magiszteri képzési szintre?

Jelentkezni magiszteri szintű képzésekre az alapképzésben szerzett bachelor szintű oklevéllel, vagy szpecialiszt, esetleg magiszter szintű diploma birtokában lehet. Két csoportra bontanám a magiszteri szintű képzéseinket.

Az első csoportba a történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia szakokat sorolnám, melyekre csak elektronikusan lehet jelentkezni. A jelentkezők felhasználói fiókjainak regisztrációja az elektronikus jelentkezési rendszerben augusztus 1-jén veszi kezdetét a következő címen: http://ez.osvitavsim.org.ua. A regisztrációt követően, a regisztrált felhasználói fiókon keresztül augusztus 5−22. között elektronikus formában be kell nyújtani a jelentkezési kérelmet a kiválasztott szakra vagy szakokra. A felvételi vizsgákra augusztus 25-én és 26-án kerül sor, illetve szeptember 1-jéig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve úgynevezett egységes felvételi vizsgát kell tenniük idegen nyelvből (єдиний вступний іспит з іноземної мови). Szaktárgyi felvételi vizsga alatt egy belső, a főiskolán tett (a felvételiző által választott szaknak megfelelő) vizsgát kell érteni. Az egységes felvételi vizsga idegen nyelvből egy a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó megmérettetés, melyet a felvételizők július 1-jén tettek le. Főiskolánk Beregszász, Kossuth tér 6. szám alatti felvételi irodájában minden jelentkezőnek szívesen segítünk az elektronikus felhasználói fiók regisztrálásában és a szükséges adatok, dokumentumok feltöltésében. Külön szeretnék kitérni arra, hogy a szpecialiszt vagy magiszter szintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik.

A második csoportba a matematika és a tanítói szakok tartoznak, melyekre személyesen lehet jelentkezni augusztus 10−21. között. A felvételi vizsgákra augusztus 25−28. között kerül sor, ezek után augusztus 31-ig kell kihirdetnünk a felvételre ajánlottak névsorát. A jelentkezőknek szaktárgyi, illetve idegennyelv-vizsgát kell tenni a főiskolán. Jelentkezni személyesen lehet a következő dokumentumok benyújtásával: a személyi igazolvány és másolata, a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél és annak melléklete (az eredeti példányok és egy-egy másolatuk).

  1. Van-e pótfelvételi a magiszteri szintű képzésre?

A 2020-as felvételi szabályzat magiszteri szintű történelem és régészet, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint biológia képzések esetén pótfelvételi eljárást is lehetővé tesz. A pótfelvételi eljárásban azok a jelentkezők vehetnek részt, akik sikeresen teljesítették július 1-jén az egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből. Itt kell újra megjegyeznem, hogy a szpecialiszt vagy mesterszintű oklevéllel jelentkezők a ZNO-hoz hasonló rendszerben lebonyolítandó egységes felvételi vizsgát idegen nyelvből a főiskolán tett idegennyelv-vizsgával helyettesíthetik. A pótfelvételire vonatkozó jelentkezési kérelmek benyújtására szeptember 15–30. között van mód. A felvételi vizsgákra október 5–7. között kerül majd sor.

Külön szeretnék kitérni arra is, hogy a karantén miatt a felvételizők csak előzetes időpontfoglalás alapján nyújthatják be jelentkezésüket főiskolánkra. Időpontot foglalni a [email protected] e-mail címen, a (+3803141)-24343-as vezetékes, vagy a +380984681266-os mobilszámon lehet munkanapokon 8.00 és 17.00 óra között.

Minden információ a felvételi eljárással kapcsolatosan bachelor, valamint magiszteri képzési szintre megtalálható a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola honlapján.

  1. Milyen magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett, Ukrajnában nem akkreditált képzésekre lehet jelentkezni a Rákóczi-főiskolán?

A gödöllői Szent István Egyetem kertészmérnök, mezőgazdasági mérnök, illetve élelmiszeripari mérnök képzéseket indít Beregszászban. A Nyíregyházi Egyetem gazdálkodás és menedzsment szakot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola pedig református katekéta-lelkipásztori munkatárs, illetve görögkatolikus katekéta szakot hirdet a Rákóczi-főiskolán. A Debreceni Egyetem is együttműködik főiskolánkkal, s négy szakon indít kihelyezett képzést: ápolás és betegellátás, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus és szociálpedagógia. E képzésekre a jelentkezők érettségi bizonyítvány alapján felvételizhetnek. A jelentkezés feltételei: vagy Magyarországon tett emelt szintű érettségi vizsga, vagy Ukrajnában sikeresen teljesített ukrán nyelv és irodalom ZNO. Amennyiben a felvételiző nem rendelkezik ezen dokumentumokkal, a felsőoktatási intézmény által szervezett felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti az emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt. A református és görögkatolikus katekéta-lelkipásztori munkatárs szakokra nem szükséges az emelt szintű érettségi vizsga megléte. A magyarországi oktatási intézményekkel közösen meghirdetett képzési programokra a jelentkezés július 29. kezdődött el.

11. Mire kell fokozottan odafigyelni 2020-ban a Rákóczi-főiskolára felvételizni szándékozóknak?

Elsősorban arra kell odafigyelni, hogy minden felvételi határidőt tartsanak be a jelentkezők. Időben regisztrálják a felhasználói fiókokat és töltsék fel a szükséges okiratokat azok, akik elektronikus formában jelentkeznek bachelor képzési szint 1 évfolyamára és a magiszteri képzési szintre.

Azok a felvételizők, akik papír alapon jelentkeznek úgyszintén legyenek körültekintőek a jelentkezési időpontok és határidők vonatkozásában és a felvételi szabályzatban meghatározott okmányok megszerzésében.

Kérem a tisztelt felvételizőket, hogy állandó jelleggel figyeljék főiskolánk hivatalos honlapját, ahol mindig naprakész információt kapnak a felvételi eljárás szervezési és lebonyolítási folyamatáról, valamint a felvételi vizsgarendről a meghirdetett szakjainkra minden képzési szinten.

Mindezeken túl minden jelentkezőnek jó egészséget, sikeres felkészülést és jó eredményeket kívánok a felvételi vizsgákhoz és a felvételihez!