Az Ungvári Nemzeti Egyetem kollektívája lemondásra szólította fel Tabacsnyikot és helyettesét

Február 23-án, 15.00-kor tartották meg az Ungvári Nemzeti Egyetem Tudományos Tanácsának kibővített ülését.

A napirendi pontok első kérdése az Állami oktatási intézményekben történt felügyelő szervi ellenőrzések eredményeinek a felülvizsgálata volt, amely ellenőrzések a felsőoktatási intézményben február 13-tól 22-ig tartottak.

Olekszandr Szlivka, az Ungvári Nemzeti Egyetem tudományos és oktató munka rektor-helyettese felszólalásában az állami oktatási intézmények felügyelő szerve által elkövetett jogszabálysértésekről beszélt, amelyeket az ellenőrzések felülvizsgálata során találtak. A 100 oldalas felügyelői okmányban előforduló hibákat az Ungvári Nemzeti Egyetem rektor-helyettese és rektora olvasott fel.

Olekszándr Szlivka felszólalásában bejelentette, hogy az ellenőrzés hivatalosan Mikola Vehes, a felsőoktatási intézmény rektori tisztsége idejének lejártával volt kapcsolatos. Viszont amikor lejárt Fedir Vascsuk (a Kárpátaljai Állami Egyetem rektora) és Jurij Mihalina (a Munkácsi Állami Egyetem rektora) tisztségének ideje, akkor ezekben a felsőoktatási intézményekben nem volt hasonló felülvizsgálat.

Az elmúlt három évben az Ungvári Nemzeti Egyetem összesen 56-szor lett ellenőrizve, ezek közül 12 minisztériumi ellenőrzés volt. Ezen kívül 30 olyan ellenőrzést hajtottak végre, amelyek a szakok licenzálásaval voltak kapcsolatban. O. Szlivka szavai szerint az Ungvári Nemzeti Egyetemnek csupán papírra és írószerre 60 ezer hrivnyát költött, amit köteles volt biztosítania a felügyelőknek. Ebből az összegből 2 számítógép-termet tudtak volna nyitni.

„Köszönetet mondok ezért a felülvizsgálatért, amely még jobban összekovácsolta a kollektívát. Kárpátalja, amely egykor „megszülte” Kárpát-Ukrajnát, kiállta a próbát. Ma egész Ukrajna az Ungvári Nemzeti Egyetemre figyel. Március 2-án a Megyei Tanács ülésén külön megtárgyalják az Ungvári Nemzeti Egyetem kérdését” – jelentette be felszólalása közben Mikola Vehes, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora.

A Tudományos Tanács gyűlésén a döntés projektében szerepelt egy megbízatás: egy bírósági pert indítani – fellebbezni a vizsgálati eredmények ellen, felkarolni a felsőoktatási intézményekhez és Ukrajna egyetemistáihoz intézett nyílt levelet és elküldeni azt az állam vezetőinek. Ezt a döntést egyhangúan támogatták.

Meghallgatva és megbeszélve O.H. Szlivka, a tudományos és pedagógiai munka rektor-helyettesének „a bizottság munkájának és az „Ungvári Nemzeti Egyetem” Ukrajnai felsőoktatási intézmény vezetősége munkájának, illetve a diákok egyes normatív szakterületből való felkészültségi minőségének a felülvizsgálata” című beszámolóját, továbbá M.M. Vehes professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorának az ukrajnai oktatási intézmények vezetőihez, pedagógusokhoz és diákjaihoz intézett nyílt levelét, eldöntötték:

1. Az Ukrajnai oktatási intézmények állami felügyelőség bizottságának munkáját olyannak tekinteni, amely „Az oktatási intézmények működését vizsgáló állami ellenőrzés végrehajtásának eljárása” szabályait (Ukrajna Oktatásügyi és Tudományos Minisztériuma által jóváhagyott 2008. január 25.-i 34. számú rendelet) és az Ukrajnai oktatási intézmények állami ellenőrzési program szabályait megsértette.

2. A jogi főosztály (V.I. Kljáp úr) sürgősen készítsen elő egy bírósághoz benyújtandó petíciót az Ukrajnai oktatási intézmények állami felügyelősége bizottsága által elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatban.

3. Rektori utasítással jóváhagyni a bizottság összetételét, amely a felügyelőség munkájával kapcsolatos hozzászólások előkészítésével és az Ellenőrző Okmány eredményeivel foglalkozik.

4. M.M. Vehes professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorának Ukrajna oktatási intézményeinek vezetőihez, pedagógusaihoz és diákjaihoz intézett nyílt levelét támogatni.

5. Informálni O.O. Ledida, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjét, I.I Balogát, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökét, a felügyelő bizottság tagjait és az Ungvári Nemzeti Egyetem tiszteletbeli doktorait a nyílt levél tartalmáról és felkérni őket, hogy azt hivatalosan támogassák.

6. Elküldeni a nyílt levél másolatát V.F. Janukovicshoz, Ukrajna köztársasági elnökéhez, M.J. Azarovhoz, Ukrajna miniszterelnökéhez és D.V. Tabacsnikhoz, az Ukrajna Oktatásügyi, Tudományos, Ifjúságügyi és Sport Minisztériumának miniszteréhez.

Ukrajna oktatási intézményeinek vezetőihez, pedagógusaihoz és egyetemistáihoz intézett nyílt levél.

A zakarpattya.net.ua nyomán.