Ének-zene mintatanterv a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák számára

2022. január 27-én Beregszászban folytatódott a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata szervezésében a modelltanterveket bemutató szemináriumsorozat. Ezúttal a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák ének-zene szakos pedagógusai (21 fő) ismerkedhettek meg az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott és a 2022–2023-as tanévtől kezdődően engedélyezett (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795) „Ének-zene modelltanterv 5–6. osztály számára” tantervvel.

A szeminárium első részében Gabóda Béla tagozatvezető köszöntette a résztvevőket, majd ismertette a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakemberei által kidolgozott modelltanterveket, majd Fring Erzsébet, a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Gimnázium tanára, a mintatanterv szerzői bizottságának vezetője ismertette a jelenlévőkkel az ének-zene modelltantervet. Az 5–6. osztály számára engedélyezett tanterv szerzői: Fring Erzsébet, Antal Diána (Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola), Kiss Julianna (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Kornyejcsuk Lilia (Ungvári 10. Számú Dayka Gábor Középiskola), Ferenc Erzsébet (Beregszászi 3. Számú Zrínyi Ilona Líceum), Héder Lajos (Verbőci Középiskola).

A gyakorlati szeminárium második részében a megjelent ének-zene tanárok pedagógiai tréningen vettek részt, melynek során gyakorlati feladatokat oldottak meg az ének-zene modelltanterv tematikáiból. A részt vevő pedagógusok három csoportban dolgoztak:

1) Örömóda Csoport. Projekttémájuk: A klasszicizmus zenéje. Dalanyaguk: Beethoven: Örömóda;

2) Gregorián Csoport. Projekttémájuk: A középkor zenéje. Dalanyaguk: Nyári ének – trubadúrdallam;

3) Erkel csoport. Projekttémájuk: A nemzeti opera (Verdi, Erkel, Glinka, Hulak – Artemovszkij). Dalanyaguk: Erkel: Bánk bán – Bánk áriája volt.

Mindhárom csoport a projektpedagógia módszerével magas színvonalon dolgozta fel és mutatta be a kapott tematikákat, illetve vitte színpadra az adott dallamanyagokat.

Gabóda Béla

tagozatvezető