Hány diploma jár ingyen?

Szerző: | 2014.11.01., 10:06 | Oktatás

„Bakkalaureátusi diplomát szereztem a főiskolán (állami oktatásban). Szerezhetek-e ezután ingyen »ifjú specialista« szintű diplomát?”

– Ukrajna törvénye a felsőoktatásról 4. paragrafusának 1. pontja értelmében „Ukrajna polgárainak jogában áll térítésmentesen felsőfokú végzettséget szerezni az állami és önkormányzati felsőoktatási intézményekben verseny alapján, a felsőoktatási szabványok keretei között, ha egy adott oktatási-minősítési szintet a polgár első ízben szerez meg”. Hasonlóan rendelkezik az Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott felsőoktatási felvételi szabályzat is.

Ebből következik, hogy az állam csak első alkalommal biztosítja az ukrán állampolgárok számára a felsőoktatási végzettség megszerzését a költségvetés terhére. Egy második felsőfokú diploma megszerzésére fizikai és jogi személyek esetében kizárólag a saját költségükön nyílik lehetőség, függetlenül attól, hogy az első diplomájukat a költségvetés terhére vagy költségtérítéses alapon szerezték.

Kivételnek számít a fenti szabály alól, ha az adott személy bizonyos okokból nem tud elhelyezkedni az elsőként megszerzett képesítése szerint. Ezzel összefüggésben a már említett minisztériumi felvételi szabályzat kimondja, hogy Ukrajna polgárának jogában áll térítésmentesen más szakirányú felsőfokú végzettséget szerezni állami és önkormányzati felsőoktatási intézményekben, amennyiben egészségi állapota miatt nem képes ellátni a korábban szerzett képesítése szerinti szolgálati vagy hivatali teendőket, amit egészségügyi-szociális szakértői bizottság is alátámaszt.

A kép teljessége végett, az első diplomájuk megszerzésére készülők tájékoztatására megjegyzendő, hogy az államilag finanszírozott, vagyis térítésmentes tanulást lehetővé tevő egyetemi és főiskolai helyek számát minden állami és önkormányzati felsőoktatási intézmény valamennyi szakiránya és szaka esetében az állam szabályozza az úgynevezett állami megrendelés keretében. Emellett minden felsőoktatási intézmény dönthet úgy, hogy költségtérítéses képzést is hirdet az adott szakon. Előfordulhat, hogy az állami finanszírozású helyek száma csupán egy tört része a teljes felvételi keretszámnak, vagyis a tanulás egy adott felsőoktatási intézmény adott szakán valójában nem minden első diplomáját megszerezni kívánó diák számára lesz ingyenes, hanem csak azoknak, akik a felvételin nyújtott teljesítményükkel jogot szereznek erre.

hk

Pin It on Pinterest

Share This