Idén érettségiző figyelmébe!

Jelentkezzen a független tesztelésre! Ezt 2012. január 1-től február 20-ig teheti meg.

A minden szakra kötelező ukrán nyelv és irodalom teszt mellett még legalább két tantárgyat válasszon ki, amiből vizsgázni szeretne. A következők közül választhat: matematika, fizika, kémia, földrajz, biológia, Ukrajna története, idegen nyelv (angol, német, francia vagy spanyol), világtörténelem és orosz nyelv. A jelentkezés feltételeiről, határidejéről, a vizsgák időpontjáról, a tesztek követelményeiről a http://www. testportal.gov.ua honlapon tájékozódhat.

Mielőtt kiválasztja, mely tantárgyakból vesz részt a tesztelésen, tájékozódjon arról, hogy a felsőoktatási intézmények milyen szertifikátokat (azaz milyen teszteket) fogadnak el a jelentkezés során azokra a szakokra, amelyekre Ön jelentkezni szeretne. Erről az intézmények honlapján lehet tájékozódni. A http:// www.kmf.uz.ua honlapról például kiderül, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2012/2013. tanévre kilenc szakirányban hirdet felvételt nappali és levelező tagozaton. A honlapon arról is tájékozódhat, hogy az egyes szakokra milyen szertifikátokat kell benyújtani (lásd a fenti táblázatot), hány fő vehető fel az adott szakra, illetve a levelező tagozaton mekkora a költség-hozzájárulás összege (Ukrajnában egyedülálló módon a főiskolán a nappali tagozaton a képzés ingyenes).

Amikor a továbbtanulásról dönt, tartsa szem előtt, hogy egyszerre 5 intézménybe és azokon belül akár 3 szakra is benyújthatja jelentkezését! Ha például történelem szakon szeretne továbbtanulni, akkor érdemes tájékozódnia az alábbi kérdésekről:

mely felsőoktatási intézmények képeznek ilyen szakembereket?

az egyes intézmények hány hallgatót vehetnek fel erre a szakra?

milyen a költségtérítés összege?

a kötelező ukrán nyelv és irodalom mellett milyen szertifikátokat kell még benyújtania, és milyen minimális pontszámot kell elérnie az adott tesztvizsgákon?

Ha már eldöntötték, mely szakra jelentkeznek és tájékozódtak, ehhez milyen teszteket kell írniuk, sőt: sikeresen elérték a minimálisan meghatározott pontszámot, lehetőleg ne csak egyetlen felsőoktatási intézménybe nyújtsák be jelentkezésüket. Mindenki 5 különböző felsőoktatási intézménybe jelentkezhet egyidejűleg. Minél több helyre jelentkeznek, annál nagyobb az esélye a sikeres felvételinek.

Ha nem csak egy, hanem több szakra szeretne jelentkezni, tanulmányozza alaposan, milyen szertifikátokat kell benyújtani a különböző szakokra! Nem biztos ugyanis, hogy különböző szakokra ugyan azzal a három szertifikáttal lehet jelentkezni.

Ne feledjék: ha nem jelentkeznek a tesztelésre, esélyük sem lesz arra, hogy felvételt nyerjenek valamelyik ukrajnai felsőoktatási intézménybe! Tegyenek próbát, adjanak esélyt maguknak!

Figyelem! A magyar nyelv és irodalom szakra jelentkezők a kötelező ukrán nyelv és Ukrajna története szertifikát megszerzését követően Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán tehetik le a harmadik vizsgát magyar nyelvből. A magyar szakra ez a magyar nyelv vizsga számít profil tantárgynak, tehát ebből kell elérniük a 140 pontot a jelentkezőknek.

Figyelem! Azok, akik a független tesztelésre szeretnének jelentkezni, a Rákóczi-főiskola Felvételi Bizottságának Beregszász, Kossuth tér 6. alatti irodájában ehhez segítséget kaphatnak. Az iroda munkatársai segítenek kiválasztani, hogy mely szakra milyen tesztvizsgákra kell jelentkezni, illetve igény szerint segítséget nyújtanak az elektronikus jelentkezés során is. A jelentkezés feltételeiről a http:// www.kmf.uz.ua honlapon és a főiskola Felvételi Bizottságánál (Beregszász, Kossuth tér 6., tel. 241 243 43) lehet kérni.

Ha Ön megszerezte a választott szakra benyújtandó szertifikátokat:

Amikor intézményt választ, ahová jelentkezni szeretne, tartsa szem előtt, hogy egyszerre 5 intézménybe és azokon belül akár 3 szakra is benyújthatja jelentkezését! Ha például történelem szakon szeretne továbbtanulni, akkor érdemes tájékozódnia az alábbi kérdésekről:

mely felsőoktatási intézmények képeznek ilyen szakembereket;

az egyes intézmények hány hallgatót vehetnek fel erre a szakra;

milyen a költségtérítés összege;

a kötelező ukrán nyelv és irodalom mellett milyen szertifikátokat kell még benyújtania, és milyen minimális pontszámot kell elérnie az adott tesztvizsgákon.

Ne feledje: HA TÖBB HELYRE JELENTKEZIK, NAGYOBBAK AZ ESÉLYEI!

Szedje össze a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat (vagy azok másolatát), és vagy az elektronikus jelentkezési rendszeren át, vagy személyesen, a főiskola felvételi irodájában (Beregszász, Kossuth tér 6.) nyújtsa be jelentkezését.

Ha Ön már rendelkezik „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) végzettséggel:

Azok, akik az idén vagy a korábbi években már megszerezték az „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) szintű végzettséget Ukrajnában, szertifikát benyújtása nélkül, az intézményben tett felvételi vizsga alapján is felvételt nyerhetnek a felsőoktatásba, ha rokon szakra jelentkeznek. Alaposan nézze meg az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzatát! Keresse a szabályzat 3. számú mellékletét, melyben felsorolják, hogy az intézmény milyen szakjaira milyen „ifjú szakember” (молодший спеціаліст) diplomával nyerhetnek felvételt anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.

Például a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola http:// www.kmf.uz.ua honlapján található felvételi szabályzat 3. mellékletéből kiderül, hogy akik a Munkácsi Tanítóképzőben korábban középfokú (vagyis „ifjú szakember”/молодший спеціаліст) diplomát szereztek, a főiskola számos szakjára a II. (levelező tagozaton a III.) évfolyamra nyerhetnek felvételt anélkül, hogy részt kellene venniük a független tesztelésen.

Ha Ön 2007-ben vagy az azt megelőző években érettségizett:

Azok, akik 2007-ben vagy a korábbi években, továbbá akik 2012-ben Ukrajnán kívül szereztek érettségi bizonyítványt, szertifikátok benyújtása nélkül, a főiskolán tett felvételi vizsgák alapján nyerhetnek felvételt intézményünkbe. A nappali tagozaton költség-hozzájárulás nélkül szerezhetnek felsőfokú végzettséget.

Amennyiben mégis részt vettek a független tesztelésen, az ott szerzett eredmények alapján is felvételt nyerhetnek a főiskolára.

Eredményes vizsgázást, sikeres felvételit kívánunk mindenkinek!

A jelentkezési határidők: a nappali tagozatra július 2–31. (azok számára, akik szertifikát alapján jelentkeznek), ill. július 2–20. (azok számára, akik a főiskolán tesznek felvételi vizsgát); a levelező tagozatra július 16. és augusztus 13. között lehet jelentkezni. A felvételi iroda címe: Beregszász, Kossuth tér 6.

A jelentkezéshez be kell nyújtani:

a már megszerzett végzettséget igazoló okmányokat, melynek alapján a jelentkezés folyik (érettségi bizonyítvány, diploma) és annak mellékletét, eredeti példányt vagy hitelesített másolatot;

086-o formájú orvosi igazolást vagy annak másolatát;

hat db 3 x 4 cm-s színes fényképet;

a választott szak(ok)ra előírt szertifikátokat;

a személyi igazolvány másolatát.

Azon jelentkezők, akik teljes középiskolai végzettséggel alapján jelentkeznek, kötelezően benyújtják a 2012-ben a független tudásfelmérő központ által szervezett vizsgákon megszerzett szertifikátot (vagy annak másolatát), mely tartalmazza azokat az osztályzatokat és pontszámokat, melyek a KMF Felvételi Szabályzata alapján az adott szakirányban előírtak.

A jelentkezők 2008-ban, 2009-ben, 2010-ben vagy 2011-ben szerzett szertifikátokat is benyújthatnak a jelentkezéskor.

Akik a „profil” státussal megjelölt tárgyból legalább 170 pontot elértek, az egyik kötelezően előírt tárgyból 124 pontnál kisebb eredménnyel is jelentkezhetnek.

A jelentkezések 8.00 és 17.00 (szombaton és vasárnap 8.00–12.00, közép-európai idő szerint) óra között a Beregszász, Kossuth tér 6. címen nyújthatók be.

Bővebb információkat a http:// www.kmf.uz.ua honlapon és a főiskola Felvételi Bizottságánál (Beregszász, Kossuth tér 6., tel. 241 243 43) lehet kérni.

A felvételi szabályzat teljes szövege elérhető itt: http://kmf.uz.ua/hun114/ images/stories/2012/ZUI_2012_e.pdf

Forrás: KMF