Indulj az úton, előre nézz!

Szerző: | 2016.06.06., 13:08 | Oktatás

A ballagás az iskola és a diákok számára a legjelentősebb, legörömtelibb esemény a tanévben. Így van ez a Nagyberegi Református Líceumban is. Az idei ballagás más volt, mint az eddigiek, hiszen ez év június elsején ballagtak el az első olyan évfolyam diákjai, akik a hetedik osztály után kezdték meg tanulmányaikat a líceumban. Velük együtt ballagtak azok is, akik két évet töltöttek a líceum falai között.
Az esemény a végzősök bevonulásával kezdődött, majd Tóth László, iskolánk lelkész-igazgatója hirdette közöttünk Isten igéjét. A diákokon, a szülőkön és a tanintézmény dolgozóin kívül sokan eljöttek köszönteni a ballagókat. Jelen volt Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) főgondnoka, Idős Halász Dezső, az egyházkerület világi főjegyzője, Sin József, a Beregszászi Járási Tanács és a KMKSZ Beregszászi Járási Középszintű Szervezetének elnöke, Szabó Dániel, a Magyarországi Református Presbiteri Szövetség tiszteletbeli elnöke, Pándy-Szekeres Dávid és felesége, Pándy-Szekeres Anna, a KRE tanügyi tanácsosai, Nagy Árpád, a Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának tiszteletbeli lovagja, Szilágyi Károly, a líceum szülői tanácsának elnöke, valamint Csok Márta nagyberegi polgármester.
Miután a vendégek megosztották gondolataikat a jelenlévőkkel, a stafétabot továbbadása, majd a tarisznya átadása következett. A reményt jelző zöld szalag helyét az érettséget szimbolizáló piros szalag foglalta el. A szalagtűzés után Isten áldásával indulhattak tovább a tanulók.
Kovács András, iskolánk igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Megköszönte a szülők bizalmát, hogy gyermekeiket a líceum gondjaira bízták, a tanárok és kollégák áldozatos munkáját, akik nélkül nem érhettünk volna el eredményeket, valamint a magyar állam támogatását, ami nélkül intézményünk nem működhetne. Hálát adott Istennek, hogy gondot visel a líceumról. Ezt követően tanulmányi eredményeikért, magaviseletükért, segítőkészségükért kitüntetésben részesítette a végzősök közül Businszki Istvánt, Héder Ágotát, Ködöböcz Erikát, Szabó Nikolett Fannit, Tóth Réka Esztert és Varga Patríciát, a tanárok közül pedig a sokéves eredményes oktató-nevelő munkáért Szabó György történelemtanárt.
Az osztályfőnökök is szóltak a ballagókhoz: idéztek a közös emlékekből, és ellátták őket hasznos tanácsokkal a jövőre nézve.
Ezután az ünnepeltek műsora következett. Előadásukban megosztották őszinte gondolataikat a hazáról, a családról, a barátokról, és kifejezték hálájukat a szüleik és tanáraik gondoskodásáért.
A Nagyberegi Református Líceum kapui idén ismét bezárultak a ballagók mögött, de szeptembertől érkezik az erősítés, és a líceum kapui újra kinyílnak.
Az intézményben mindig szívesen látnak egy-egy visszatérő öregdiákot. Reméljük, hogy az egykori diákok, bárhol is lesznek, nem feledkeznek meg arról, amire alma materükben nevelték, tanították őket. Az iskola pedagógusai ezzel a reménységgel engedték el őket, és kívántak nekik sok sikert. Isten veletek!

Barta Anna,
a Nagyberegi Református Líceum
10.A osztályos tanulója

Pin It on Pinterest

Share This