Megtartották a KMPSZ 2020. évi megyei közgyűlését

Szerző: | 2020.12.22., 17:16 | Oktatás

Kép forrása: KMPSZ

Idén is megtartotta éves megyei közgyűlését a KMPSZ. A gyűlés az azt megelőző járási közgyűlésekhez hasonlóan internetes videohívással, Zoom-on keresztül történt. Az esemény 2020. december 17-én 15:00 órakor kezdődött.

A 228 delegáltból 171 jelentkezett be a távkonferenciára, határozatképessé téve ezzel a közgyűlést. A XXIX. közgyűlést Bak Éva, az Ungvári régió felelőse vezette, aki első körben ismertette a napirendi pontokat, melyeket a gyűlés résztvevői virtuális szavazással hagytak jóvá.

Elsőként Orosz Ildikó elnök asszony tartotta meg beszámolóját, ami során visszatekintett az elmúlt év eseményeire, az elvégzett munkára. Megköszönte mindenkinek az együttműködést, amely szép eredményeket hozott. Szót ejtett a megváltozott adminisztrációs egységek átalakulása által teremtett új helyzetről is, azok hatásairól a helyi magyar oktatási intézményekre. A 2020-as évben is számtalan óvoda újult meg a magyarországi támogatásoknak köszönhetően. Kitért a Tiszaújlaki kistérség megalakulása kapcsán kialakult helyzetre. Hangsúlyozta, a pedagógusok nem hagyhatják magukat manipulálni az ellenzék politikai játszmáiban. Hasonló eset történt már korábban is, ezt nem szabad elfelejteni. Fancsika is egy ilyen példa: az igazgató megfelelő számú szülői kérvény ellenére sem indítványozta a magyar osztály indítását.

 Az új jogszabályoknak megfelelően az iskoláknak új alapszabályokat kell készíteniük. Ezek tartalmára különösen fontos, hogy odafigyeljenek az intézmények vezetői. Mivel az iskolák egységesen ukrán iskolák lesznek magyar programmal, az identitás megőrzését oly módon javasolta kifejezni, hogy valamelyik híres magyar személyről kaphatnának nevet az intézmények. Egyre nagyobb hangsúlyt kap az összetartás, együttműködés; a problémákat egymással megosztva, közösen könnyebb megoldást találni azokra. Az elnöki beszámoló végeztével a közgyűlés azt szavazással elfogadta.

Gabóda Béla, az ellenőrző bizottság elnökének beszámolójával folytatódott a gyűlés. A KMPSZ anyagi helyzetéről szóló részletes beszámolót a résztvevők elfogadták.

A KMPSZ munkájának minősítése szintén szavazással történt. A delegáltak túlnyomó része kiválónak, nagy része jónak vagy kielégítőnek, egy fő pedig nem kielégítőnek ítélte azt.

Ezt követte a megyei elnök megválasztása. A jelöltek: Orosz Ildikó, Király Katalin és Szilágyi Lajos. Király Katalin és Szilágyi Lajos nem vállalta a jelölést. A megyei elnöki tisztségre abszolút többséggel Orosz Ildikót választották meg.

Megyei ellenőrző bizottságba a következő pedagógusokat jelölték az 5 régióból a jegyzőkönyvek alapján: Gabóda Béla, Tóth Margit, Czébely Ilona, Hadar Judit, Valicskó Zoltán. Közülük választották meg a bizottság elnökét. A szavazás értelmében a posztot Gabóda Béla tölti be.

A közgyűlés döntött az új alapszabály tervezetének elfogadásáról. Orosz Ildikó elnök asszony röviden ismertette a küldöttek számára e-mailben elküldött alapszabály tervezetét. A KMPSZ szerkezeti és munkaszervezési változtatásait egyrészt a megváltozott adminisztrációs egységek, másrészt a folyamatosan változó társadalom teszi szükségszerűvé. A közgyűlés egyöntetűen elfogadta azt.

Az elnök asszony zárszavában megköszönte az egész évi közös munkát és a helytállást, amelyet a feladatok és a kisebbségi helyzet mindenkitől megkövetelt. Békés karácsonyt és eredményekben gazdag új esztendőt kívánt mindenkinek.

KMPSZ

Pin It on Pinterest

Share This