Munkaalapú tanulás – kárpátaljai képviselet a nemzetközi konferencián

A cselekvő, munkaalapú tanulás volt a központi témája annak a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett konferenciának, melyre január 30 – február 1. között került sor a magyar fővárosban. A konferencián tizennégy, a Duna-menti régióban elhelyezkedő ország vett részt. Ukrajnát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének küldöttsége képviselte Soós Katalin igazgatónő és Sponták Szabina tanár személyében.

A rendezvényen Európa különböző országait képviselő oktatási és gazdasági szakértők, iparkamarák vezetői, intézményi, illetve vállalati képviselők tartottak előadásokat, és vitatták meg a gyakorlatalapú, vállalati és szervezeti együttműködést elősegítő és jól hasznosító szakmai oktatás lehetőségeit, működő modelleket a jövőbeni lehetőségeket kutatva. A projekt az európai szakképzés átalakulását célozza meg nemzetközi kommunikációs hálózat kiépítésével. A fő célkitűzések ezen belül a versenyképesség növelése, innovációk bevezetése, illetve a vállalkozó szellem elültetése a gyermekekben az oktatás legalsó szintjeitől kezdve. Az előadók hangsúlyozták: minőségileg képzett alkalmazottakra van szükség ahhoz, hogy mind az infrastruktúra, mind a szolgáltatások megfelelően működjenek Európa társadalmaiban.

Felmérések adatai szerint a munkaadók kétharmada úgy véli, hogy a munkanélküliség magas méreteket ölt Európában, a vállalatok mégsem találnak elegendő képzett alkalmazottat, másrészt a frissen végzett fiatalok nem készek munkahelyi feladataik elvégzésére. Szakmai környezetben eltöltött minőségi idővel, rendszeres gyakorlattal, az oktatási intézmények és a vállalatok szoros együttműködésével változtatni lehetne a jelenlegi helyzeten. Hogy ez megvalósulhasson, a fiatalokat, az oktatási intézményeket és a vállalatokat egyaránt ösztönözni kell arra, hogy felismerjék, a rendszer valamennyi szereplőjének pozitív változást jelent a folyamat. A világon jelenleg megújuló iparosodást tapasztalunk, amellyel – ha oktatási fejlesztésekkel kötjük össze – mind a diákok, mind a vállalatok szükségleteit megfelelően ki lehetne elégíteni. A szakképzést pedig csak úgy lehet a diákság számára vonzóvá tenni, ha a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, magas szintű, társadalmilag és nemzetközileg elismert oktatást biztosítunk a tanulni vágyó fiataloknak.

Az oktatási projekt 2019-ben zárul, addig hosszú és – reményeink szerint – eredményes munka vár a szereplőkre. Tanulhatnak egymás tapasztalatából, újíthatnak, egymással együttműködve tehetik eredményesebbé az európai szakképzést.

Sponták Szabina

Kárpátalja.ma