Nyilatkozat a középfokú oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatban

A kárpátaljai magyar szervezetek tiltakoznak a parlament által 2020. január 16-án elfogadott „Teljes általános középoktatásról” szóló, 0901. számú törvény kisebbségi nyelvhasználatot érintő tételei ellen, mely az ország alkotmányát és nemzetközi vállalásait semmibe véve megfosztja a nemzetiségi kisebbségeket az anyanyelven való tanulás lehetőségétől.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy sem a Velencei Bizottság ajánlásait, sem a nemzeti kisebbségek javaslatait nem vették figyelembe a törvény második olvasatban történő kidolgozásakor. Rendkívül aggasztónak tartjuk, hogy ígéreteivel ellentétben az új ukrán politikai vezetés tovább folytatja az előző kormányzat által elkezdett kisebbségellenes politikát.

A törvény bevezetése esetén az ukrajnai nemzeti kisebbségek elvesztik a szabad nyelvválasztás lehetőségét az oktatás területén, ezért a magyar szervezetek felkérik az állam elnökét, hogy ne írja alá ezt a kisebbségek, így a kárpátaljai magyarok megmaradását is alapjaiban veszélyeztető törvényt.

Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke

Orosz Ildikó,
a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke

Zubánics László,
az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke