Позиція ЗУПТ щодо зміни назв, статутів та печаток шкіл

18 березня 2020 року вступив у силу Закон України номер 463–IX «Про повну загальну середню освіту», після того як він був пидписаний президентом України та опублікований у газеті «Голос України».

Деякі директори шкіл на Закарпатті відразу ж отримали листи із вказівкою змінити статут та печатку школи, щоб ті відповідали вимогам вищевказаного закону. Зокрема, цього листа отримали і такі школи, в назві яких вказано, що це школи «з угорською мовою навчання». Згідно зі статтею 5 даного закону мовою освітнього процесу є державна мова, а в школах можуть існувати окремі класи, в яких освітній процес частково відбувається мовою певної національної меншини. Згідно із законом номер 2074–VIII «Про функціонування української мови як державної», прийнятим 25 квітня 2019 року, використання державної мови є обов’язковим у всіх сферах життя, крім приватного, особистого спілкування та релігійних обрядів. Стаття 32 Закону «Про повну загальну середню освіту» визначає, що створення, реєстрація та дозвіл на функціонування ліцеїв (тобто, навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту) є повноваженням областей або міст з населенням понад 50 тисяч осіб. В 10-12 класах ліцею повинні бути щонайменше чотири паралельні класи. Лише в цьому випадку навчальний заклад може отримати державне фінансування, яке доповнюється фінансуванням з місцевих бюджетів та бюджетів громад. Отже, якщо в ліцеї є малочисельні класи, їх здебільшого слід фінансувати з місцевих бюджетів. З огляду на перераховані факти, Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство звертається з наступним проханням до Міністерства освіти і науки України, а також всіх установ, що мають повноваження приймати рішення, пов’язані з даним питанням:

  • Ми усвідомлюємо правовий статус державної мови в Україні, а саме те, що вона є мовою освітнього процесу, але і надалі наполягаємо на тому, щоб у статутах шкіл, в яких навчання проводиться також і угорською мовою, було вказано, що мовами освітнього процесу є українська та угорська, а також щоб це було відображено, згідно з практикою попередніх років, у назві та печатці школи.
  • Ми усвідомлюємо правовий статус державної мови в Україні, а саме те, що вона є мовою освітнього процесу, але і надалі наполягаємо на тому, щоб у статутах шкіл, в яких навчання проводиться також і угорською мовою, було вказано, що мовами освітнього процесу є українська та угорська, а також щоб це було відображено, згідно з практикою попередніх років, у назві та печатці школи.
  • Ми усвідомлюємо правовий статус державної мови в Україні, а саме те, що вона є мовою освітнього процесу, але і надалі наполягаємо на тому, щоб у статутах шкіл, в яких навчання проводиться також і угорською мовою, було вказано, що мовами освітнього процесу є українська та угорська, а також щоб це було відображено, згідно з практикою попередніх років, у назві та печатці школи.
  • Ми усвідомлюємо правовий статус державної мови в Україні, а саме те, що вона є мовою освітнього процесу, але і надалі наполягаємо на тому, щоб у статутах шкіл, в яких навчання проводиться також і угорською мовою, було вказано, що мовами освітнього процесу є українська та угорська, а також щоб це було відображено, згідно з практикою попередніх років, у назві та печатці школи.