Tanévzáró a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolában

Szerző: | 2015.05.30., 09:33 | Oktatás

„Ballag már a vén diák…” – újra felcsendült az ismerős dallam a Kossuth Lajos nevét viselő iskolában. Ebben a beregszászi tanintézményben 43 végzős diák ballagott május 29-én.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Nagy Petronella, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya, Gajdos István, Ukrajna IV. és VII. összehívású parlamentjének képviselője, Pilipenkó Marianna, a Beregszászi Oktatási Osztály vezetője, Maksai Attila református lelkész és Molnár János esperes-plébános.
Elsőként Micik Julianna, az iskola igazgatója köszöntötte a ballagókat, a szülőket és a vendégeket. Biztató szavaival arra ösztönözte a végzősöket, hogy soha ne adják fel álmaikat, s a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Beszédének végén békét kívánt az országban, reményt a jóra, nyugalmat a lelkekbe és hitet a jövőben.

77599_002

Ezt követően dr. Nagy Petronella és Pilipenkó Marianna köszöntötte az ünnepelteket.
Maksai Attila arra intette a jelenlévőket, hogy az Isten előtt megállva igazak és feddhetetlenek legyenek, majd Isten áldását kérte a végzős diákok életére.
Molnár János elmondta, hogy az iskolai évek alatt történik a nevelés, a tudományok, az erkölcs és a keresztény értékek magjainak elvetése. Ezeket kell őrizni a szívekben, hogy bőséges, gyümölcsöző termést hozzanak. Ehhez Isten megtartó és megújító áldását kérte.
Nagy Irén, az iskola igazgatóhelyettese a tanévben elért tanulmányi eredményekről, tantárgyi vetélkedőkön elért sikerekről számolt be. Az év legeredményesebb diákja Kacsur Annamária, aki magyar nyelvből és irodalomból első helyezést ért el városi, megyei és országos szinten.
Az osztályfőnökök nevében Huszti-Kacsur Andrea, a 11. b osztály vezetője búcsúzott a ballagóktól. Megható beszédében felelevenítette az együtt töltött évek szépségeit, nehézségeit és csínytevéseit. Végül arra biztatta a végzősöket, hogy vigyék magukkal a hitet, mivel legcsodálatosabb igaz embernek lenni, gyarapítsák meglévő értékeiket és tegyék sokkal jobbá a világot. A kitűzött célok eléréséhez erőt, békességet és isteni gondviselést kívánt számukra.

77599_003
Kovács Boglárka és Doma Gábor végzősök Dsida Jenő Ének az egész világnak című versével búcsúztak. A végzősök nevében Baranyi Edit és Turányi Erik mondott köszönetet mindazoknak, akik kitartó munkájukkal, támogatásukkal segítették őket.
A szülők nevében Gajdos István fejezte ki köszönetét.
Az elsősök verssel és virággal köszöntötték a végzősöket, a tizedik osztály tanulói pedig az útravaló tarisznyát adták át.
Az ünnepség végén a ballagók énekelve átvonultak a beregszászi református, majd római katolikus templomba. Így a végzősök, a tanárok, a szülők és a rokonok együtt imádkozhattak és adhattak hálát a Jóistennek.

77599_004

Pallay Katalin
Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This