Utolsó csengő a Kaszonyi Arany János Líceumban

Idén rendhagyó ballagási ünnepséget szerveztek Mezőkaszonyban. A karanténszabályok miatt csak szűk körben ünnepelték a végzős diákokat. Balogh Andrea vezetésével tizenöt ballagó búcsúzott az alma matertől.

A hagyományokhoz híven a helyi református és római katolikus templomban kezdődött a tanévzáró ünnepség. Radvánszky Ferenc lelkipásztor a következő igeverssel indította útra a végzős diákokat: „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek”. A keresztyén ember feladata, akár a sóé: kibontakoztatni másokat, tartósítani és fertőtleníteni, nemesíteni, áldozatot hozni másokért és vigyázni arra, be ne szennyeződjön, hogy el ne veszítse küldetését.

Az ünnepség hivatalos részeként Jánosi Angéla igazgatónő szólt a jelenlévőkhöz, elsősorban a végzős diákokhoz: ma vegyes érzelmekkel telve állunk itt, egyik felünk visszanézni vágyik az elmúlt időszakra, míg a másik kíváncsian tekint a jövőre.

-„Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy mindig ember legyen” – helyezte a végzősök szívére az igazgatónő Ady Endre szavait.

– A világjárvány átírta terveinket, elrabolt sok időt, de nem vehette el tőletek az itt megélt emlékeket, a megszerzett tudásotokat… Ami fáj, az nevel, ezért a bölcs emberek örömmel fogadják a problémákat – fogalmazott köszöntőjében dr.Nagy Natália, a Kaszonyi Kistérség Oktatási, Művelődési, Sport- és Ifjúsági Osztályának módszerésze.

Balogh Andrea osztályfőnök minden végzős diákját egy-egy személyre szóló üzenettel indította útjára, Isten áldását és álmaik megvalósulását kérve rájuk. Búcsúzásként Tóth Árpád szavait idézte: „Az élet szép, csak küzdeni kell érte, boldog az, ki célját elérte, akarni kell és minden sikerül, akarni és bízni rendületlenül”.

Fotó: Kárpátalja.ma

A végzősök verscsokorral, énekekkel és tanáraikhoz szóló személyes gondolatokkal búcsúztak iskolájuktól. A 10. osztályosok nevében Kósa Zsolt szólt a végzős társaihoz, felidézve a diákélet közös emlékeit, sok sikert kívánva és álmaik bátor megvalósítására bíztatva őket.

A szülők nevében Izsák Erzsébet mondott köszönetet a pedagógusok áldozatos munkájáért. A végzős diákoktól a tanári kar egy meglepetés dallal köszönt el.

A megható ünnepséget követően a 11. osztályosok énekelve ballagtak a község központi részén, búcsút intve a gondtalan gyermekéveknek.

 Bics Katalin

Kárpátalja.ma