Közös advent és Misztrál-koncert Beregszászban

Zöld szalagot kaptak a Nagyberegi Református Líceum végzős diákjai

Szerző: | 2021.10.17., 11:19 | Oktatás

Fotó: Kárpátalja.ma

A szalagavató ünnepséget október 16-án rendezték meg a Beregszászi Városi Művelődési Ház nagytermében. A huszonhat végzős diákot félteremnyi vendégsereg ünnepelte, hiszen a karanténszabályok értelmében minden második ülőhelyet szabadon kellett hagyni. De akik eljöhettek, azok annál nagyobb örömmel és szeretettel vettek részt a fiatalok ünnepén.

Egyházi intézményhez méltóan először Tóth László, a líceum lelkésze szólhatott az egybegyűltekhez, aki a végzősök tarsolyába elsősorban a bölcsességet helyezte, mint a felnőtt élet legfontosabb kellékét. Hangsúlyozta, hogy akik sziklára, azaz Istenre építettek, azok határozottan lépnek ki a bizonytalanba, bátran vállalják a kihívásokat, és rettenthetetlenül néznek szembe az új élet ismeretlenségével.

Békésyné dr. Lukács Angéla, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja az alábbi kedves szavakat intézte a fiatalokhoz:

  • A feltűzött szalag jelképezzen minden szépet és jót, amit iskolájuktól kaptak. Móricz Zsigmond szavaival élve: Az öröm abból ered, ha valaki meg tudja látni azt, ami szép és jó az életben. A szalag adjon hitet, erőt Önöknek az elkövetkező hónapokban a tanulmányaik befejezéséhez, terveik, álmaik szerinti pályaválasztásukhoz az új életszakaszukhoz vezető úton. Ne feledkezzenek meg az út során a háláról és a köszönetről sem tanáraik, szüleik felé, akik hisznek Önökben és támogatják Önöket!

Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnoka, a Diakóniai Központ vezetője személyesen nem tudott részt venni a rendezvényen. A végzősökhöz intézett bátorító szavait Gálfi Dezső szervezőtanár, a 11. A osztály osztályfőnöke olvasta fel.

Kovács András az intézmény oktatási igazgatójaként, valamint az egyik végzős osztály, a 11. B osztályfőnökeként szólt a jelenlévőkhöz. A szalag üzenetére fókuszálva elmondta, hogy az utóbbi években szinte minden iskola felvette a legfontosabb rendezvényei sorába a szalagavatást. A szokás beépült a köztudatba, varázsába vonta a diákokat, tanárokat és szülőket is, hiszen a reménység zöld szalagjának sok üzenete van. Figyelmeztetett arra, hogy az ünnepeltek maturandusok, avagy érettségi vizsgára készülő diákok lettek. Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években sok emlékkel és élménnyel gazdagodtak, továbbá arra, hogy mennyire rohan az idő. Ezen kívül jelen esetben nagy megtiszteltetés, hogy egy jó hírnévnek örvendő intézmény végzős diákjairól van szó. Végül, de nem utolsósorban a zöld szalag a bátorságra és a hitre is figyelmeztet, vagyis arra, hogy hinni kell abban, hogy Istennek terve van minden emberrel. Ehhez kemény munkára van szükség, de az Úr megáld minden jószándékú fáradozást.

  • Jelöljetek ki közeli és távoli célokat és lelkesedjetek! A ti lelkesedésetek, hitetek, szorgalmatok és reménységetek fog igazán sikerre vinni benneteket! Gondolj merészet és nagyot, és tedd rá életed!  – idézte végezetül Vörösmarty Mihály szavait az igazgató.
Fotó: Kárpátalja.ma

Minden jelenlévő meghatottan nézte a szalagok feltűzését, miután a tizedikesek köszöntése következett.

Végül a végzősök mutatták be műsorukat. Fellépésükkel hálát adtak azoknak, akik jelen voltak a nézőtéren: tanároknak, szülőknek, családtagoknak. Megköszönték a gondoskodást, terelgetést, figyelmet. Természetesen köszönetet mondtak Istennek, aki vezette eddigi útjukon és nap mind nap áldásában részesítette őket. Ünnepi műsorukban bizonyságot tettek hitükről, barátaik, családtagjaik iránt érzett szeretetükről.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma

Pin It on Pinterest

Share This