pilisi len

Magyar bennszülött: a világon csak nálunk sárgállik a pilisi len

A pilisi len, Magyarország flórájának egyik legkülönlegesebb képviselője, a Budai-hegység Pilisszentiván környéki dolomitdombjainak lakója. A mindössze 10-25 centiméter magas, kissé bokrosodó, tőből elágazó szárú pilisi len levelei, illetve friss hajtásai szürkészöld színűek.

A 19. század legnevesebb botanikusa, Borbás Vince által leírt bennszülött maradványnövény a Szénások 1995-ben Európa Diplomával kitüntetett területének büszkesége. Teljes, gyakorlatilag egy populációnak tekinthető állománya itt él – a világon sehol máshol nem fordul elő a sárga virágú ritkaság – olvasható a Turistamagazin oldalán.

A lenfélék több mint kétszázötven fajt tömörítő családjába tartozó pilisi, avagy dolomitlen bennszülött voltához nemigen fér kétség, a földrajzi elkülönülés idejét tekintve azonban korántsem teljes az egyetértés a kutatók között. Egyesek a jégkorszak glaciális, eljegesedési fázisai közötti felmelegedési időszakból származónak tartják, míg mások jégkorszak előtti reliktumként tekintenek rá.

Világállománya a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság fennhatósága alá tartozó Szénások területére korlátozódik,

elterjedési területe ugyanakkor nem összefüggő, hanem több, egymástól kisebb-nagyobb mértékben elszigetelt, zárt erdők határolta gyepfoltból áll.

A mindössze 10-25 cm magas, kissé bokrosodó, tőből elágazó szárú pilisi len levelei, illetve friss hajtásai szürkészöld színűek.

Tőlevélrózsájának tagjai keskeny lapát alakúak, ülő szárlevelei pedig szálas lándzsásak. A virágzó hajtás rendszerint két-hat öttagú virágot hordoz. Az egyenként 10-16 milliméter hosszú, széles lapát alakú, élénksárga színű, narancssárgás erezetű, szabadon álló szirmok aprócska, korán lehulló tölcsért alkotnak. Gömbölyű toktermése tízrekeszű, tízmagvú.

A pilisi len állománya – a 2001 óta folyó monitorozás eredményeinek tükrében – stabilnak mondható, mégis veszélyeztetett.

A Szénások fokozottan védett természeti területére készített komplex kezelési terv közvetlenül és közvetve is segíti a növény fennmaradását.

A növény megcsodálható az október 31-én megnyíló Pilisi Len Látogatóközpontban is. A kiállítás látogatói egy órára természetvédelmi őrré válva dolgozhatnak a pilis len megőrzéséért is.

Forrás: hirado.hu