Új kenyér ünnepe és falunap Tiszaújhelyen

Szerző: | 2015.08.30., 14:50 | Színes

Tiszaújhely lakosai augusztus 23-án, vasárnap kicsit eltávolodhattak az Ukrajnában jelenleg is uralkodó gazdasági és háborús helyzet által okozott borús, a megszokottnál sötétebb hétköznapoktól. Ugyanis a tiszaújhelyiek ezen a napon emlékeztek meg Szent István királyról, ünnepelték az új búzából megsütött első kenyér elkészülését, valamint ennek okán és ennek örömére tartottak falunapot.
A rendezvényt Pintye László, Tiszaújhely polgármestere nyitotta meg, aki köszöntötte az egybegyűlteket és a rendezvény vendégeit.
A polgármester köszöntő szavai után Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke és Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet. Párhuzamot vont a történelmi múlt és a jelenkor eseményei között: Szent István államalapító királyunk az akkori Magyarország keleti vagy nyugati orientálódásával kapcsolatos döntéséhez hasonlóan a kárpátaljai magyaroknak napjainkban is dönteniük kell. Ezek a döntések, mint az alelnök fogalmazott, nemcsak olyanok, amelyek családunkat érintik, hanem annál sokkal jelentőségteljesebbek. Barta József szerint sarkalatos kérdés például a kárpátaljai magyar gyermekek beiskoláztatása, amely elengedhetetlen fontossággal bír a magyar identitás megőrzésében. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar oktatási rendszer fennmaradása elengedhetetlen feltétele a kárpátaljai magyarság megmaradásának. Ezért arra biztatta a tiszaújhelyi ünnepségen részt vevőket, hogy adják gyermekeiket magyar iskolába, mert szorgalommal és kitartással nem kerülhetnek hátrányos helyzetbe, sőt, éppen olyan sikeressé válhatnak majd, mint ha ukrán iskolában tanultak volna. Barta József a KMKSZ nevében is örömét fejezte ki az idén induló tiszújhelyi magyar tannyelvű első osztály kapcsán.
Jelen pillanatban talán a legnehezebb sorsuk a kárpátaljai magyaroknak van a Kárpát-medencében. Míg Magyarországot a bevándorlók özönlik el, addig Kárpátalját az ukrán belpolitikai és gazdasági helyzet kilátástalanságából eredő kivándorlás és a magyarság abból eredő elenyészése fenyegeti – mutatott rá a KMKSZ alelnöke. De, mint fogalmazott, reméli, hogy a jövőben ebből a helyzetből magyarságunk nem gyengén és csüggedten, hanem megerősödve és eddig nem látott összetartással fog kikerülni. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, minden kárpátaljai magyarnak részt kell vállalnia a közös munkálkodásban. Itthon, együtt kell dolgoznunk nemzetrészünk fennmaradásáért. Az alelnök hangsúlyozta, hogy a helyzet nem reménytelen. Az anyaország tisztában van helyzetünkkel, és mint ahogy eddig, úgy továbbra is támogatja majd a kárpátaljai magyarság szülőföldjén való megmaradását, amit meg kell köszönnünk. Az ukrajnai konfliktus kapcsán kijelentette, hogy mind a kárpátaljai magyarság, mind pedig KMKSZ kizárólag a békés megoldást látja egyedüli járható útnak.
A rendezvényen röviden felszólalt Boldog Ferenc, a KMKSZ Tiszaújhelyi Alapszervezetének elnöke is. Beszédében megköszönte azt az anyagi támogatást, amelyet a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete nyújtott az ünnepség megrendezéshez, amelyet így a korántsem stabil gazdasági helyzet ellenére sikerült megszervezni.
Boldog Ferenc beszéde után Pintye László felkérte Szűcs Bélát, a tiszaújhelyi görögkatolikus egyházközség lelkipásztorát, hogy áldja meg az ünnepi alkalomra elkészített kenyeret.
A rendezvény vendége volt a székely származású Orbán Attila, a Tolna megyei Szárazd község polgármestere, missziós lelkésze is, aki az egybegyűltek üdvözlése után köszöntőbeszédében elmondta: a magyarságot leginkább az tartotta meg, hogy a kereszténység mellett döntött. Ha mindannyian a kereszténység mellett, Isten mellett döntünk, áldássá válunk majd egymás és a környezetünk életében. Orbán Attila rámutatott: fontos, hogy ne csak nevünkben legyünk keresztények, hanem a szívünkben is, mert a jövő azoké, akik Isten akarata szerint akarnak élni, „azoké, akik megtagadják a gyűlölködést, megtagadják a bűnt, amely Isten akarta ellen van”.
Az ünnepi megemlékezés után a tiszújhelyi rendezvénysorozat falunapi, zenés-táncos produkciókkal folytatódott.
rsz.

Pin It on Pinterest

Share This