A kárpátaljai magyar nyelvhasználat tudományos bibliográfiája

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán működő Hodinka Antal Intézet munkatársai 2004-ben kezdték meg a kárpátaljai magyar nyelvhasználattal kapcsolatos tudományos írásművek bibliográfiájának összeállítását.

A gyűjtést azonos szempontrendszer alapján a többi határon túli régióban és Magyarországon is folytatták abból a célból, hogy létrejöjjön egy egységes Kárpát-medencei nyelvtudományi bibliográfia az 1991-től 2006-ig terjedő időszakban megjelent szakirodalomról. A kutatási projektet Dr. Nádor Orsolya koordinálta. 2006 után a Hodinka Intézet munkatársai belső projektként folytatták a munkát.

A bibliográfia azon tudományos munkák jegyzékét tartalmazza, amelyek 1991-től napjainkig megjelentek a nyelvészet, ezen belül a dialektológia, a szociolingvisztika, a pszicholingvisztika, névtan témájában. Főleg azokat a nyelvtudományi munkákat rendszerezi, amelyek kárpátaljai (magyar) nyelvészek munkái, vagy témájukban a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatát érintik. Így megtalálhatóak az adatbázisban a beregszászi főiskola nyelvészeinek (magyar, ukrán és angol szakirányban) és a Hodinka Antal Intézet kutatóinak publikációi mellett az UNE és Hungarológiai Intézet munkatársainak, kárpátaljai nyelvész doktoranduszok publikációinak adatai, de anyaországi kutatók, például Mizser Lajos kárpátaljai helységnevek és személynevek témájában írt szakcikkeinek adatai is.

A bibliográfiába nem csupán a magyar nyelven megjelent publikációkat gyűjtik a Hodinka Intézet munkatársai, hanem az ukrán, orosz, angol vagy egyéb nyelven közzétett írásokat is. A gyűjtőmunka folyamatos, melyhez szívesen veszünk minden segítséget, akár azt is, ha a [email protected] emailcímre elküldik nekünk saját, a kárpátaljai magyar nyelvhasználathoz kapcsolódó tudományos vagy tudományos ismeretterjesztő publikációik pontos bibliográfiai adatait.

Az adatbázis jelenleg 94 kötetet, monográfiát; 458 kötetben megjelent tudományos tanulmányt; 474 folyóiratban megjelent szakcikket; 42 kézirat, doktori értekezés adatait tartalmazza, kulcsszavakkal ellátva, gyorsan kereshető formában. A számítógépes adatbázist elsősorban kutatók, szakdolgozatot, diplomamunkát író diákok, disszertációjukat készítő doktoranduszok, aspiránsok hasznosíthatják. A bibliográfia adatait is felhasználva készítette el például Kovács András „A kárpátaljai magyar személynévkutatás helyzete” címmel a kárpátaljai magyar névtani kutatásokat áttekintő tanulmányát, mely a Névtani értesítő 30. számában jelent meg, de haszonnal tanulmányozta az adatállományt Tóth Péter is, aki a kárpátaljai magyar nyelvjárások kutatástörténetén dolgozik.

A bibliográfia jelenleg elektronikus formában a kutatók számára hozzáférhető a Hodinka Antal Intézetben, de hamarosan az interneten is szabadon kereshető formátumban, illetve nyomtatott kiadvány formájában is tervezik a bibliográfia publikálását.

HAI