Elhunyt Szótér László

Életének 71. életévében elhunyt a beregszászi születésű kiváló fizikus, fizikai tudományok kandidátusa, nyugalmazott egyetemi docens, Szótér László (1940–2011).

Kandidátusi fokozatát 1973-ban védte meg. Kutatási szakterülete: atomfizika, lézeralkalmazások. (Atomfizika: alacsony energiájú elektronatom ütközések nagy energiafelbontás mellett; A negatív-ion rezonanciák és az ütközés utáni kölcsönhatás kísérleti és elméleti tanulmányozása. Lézerfizika: egyes önkorlátozó lézerátmenetek belső kinetikájának a vizsgálata és a lézerinterferometrikus méréstechnika alkalmazásai)

1963 és 1977 között atomfizikát, optikát, kvantumelektronikát oktatott az ungvári egyetemen, majd éveken át a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékének vezetője volt.

2011. december 19-én hunyt el, 2012. január 12-én a Miskolc-Görömbölyi temetőben helyezték nyugalomba.

Őrizzük emlékét kegyelettel!